Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn: Tiếng Việt lớp: 2 - Năm học: 2009 – 2010

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn: Tiếng Việt lớp: 2 - Năm học: 2009 – 2010

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Môn: Tiếng Việt Lớp: 2 Năm học: 2009 – 2010

Thời gian: 40 phút(Không kể thời gian giao đề)

Họ và tên: .

Lớp : 2 .(Học sinh làm bài ngay trên đề)

Phần I: Đọc – hiểu(4 điểm).

Đọc thầm bài: Phần thưởng

 Cuối năm học, Na được tặng một phần thưởng đặc biệt. Đây là phần thưởng cả lớp đề nghị tặng em vì em là một cô bé tốt bụng, luôn luôn giúp đỡ mọi người.

Dựa vào bài đọc, đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng:

1. Na được tặng thưởng vào thời gian nào ?

 Đầu năm học.

Giữa năm học.

Cuối năm học.

2. Vì sao Na được cả lớp đề nghị tặng trưởng ?

Vì Na học giỏi.

Vì em là một cô bé tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người.

Vì em lười biếng.

 

doc 1 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 22/11/2019 Lượt xem 273Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn: Tiếng Việt lớp: 2 - Năm học: 2009 – 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHÒNG GD – ĐT ĐAKRÔNG	
TRƯỜNG TH & THCS HÚC NGHÌ
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Môn: Tiếng Việt	Lớp: 2	Năm học: 2009 – 2010
Thời gian: 40 phút(Không kể thời gian giao đề)
Họ và tên:.
Lớp	 : 2.(Học sinh làm bài ngay trên đề)
Phần I: Đọc – hiểu(4 điểm).
Đọc thầm bài:	Phần thưởng
	Cuối năm học, Na được tặng một phần thưởng đặc biệt. Đây là phần thưởng cả lớp đề nghị tặng em vì em là một cô bé tốt bụng, luôn luôn giúp đỡ mọi người.
Dựa vào bài đọc, đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng:
Na được tặng thưởng vào thời gian nào ?
 Đầu năm học.
Giữa năm học.
Cuối năm học.
Vì sao Na được cả lớp đề nghị tặng trưởng ?
Vì Na học giỏi.
Vì em là một cô bé tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người.
Vì em lười biếng.
Phần II: Chính tả - 25 phút(10 điểm)
Chép lại bài ca dao sau:
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng.
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Tìm trong bài ca dao trên:
a/ Tiếng có vần anh:.
b/ Tiếng có vần ang:. 

Tài liệu đính kèm:

  • docKHAO SAT TV2(09-10).doc