Bài soạn lớp 2 - Tuần 2 năm 2011

Bài soạn lớp 2 - Tuần 2 năm 2011

A/ Mục đích yêu cầu :

- Biết ngắt nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ.

- Hiểu nội dung : Câu chuyện đề cao lòng tốt và khuyến khích học sinh làm việc tốt, (trả lời được các câu hỏi 1, 2 ,4 )

- Lồng ghép : Qua câu chuyện trên các em phải biết làm những việc tốt phù hợp với khả năng và thực tế của mình trong nhà trường và ngoài xã hội.

- KNS :+ Kĩ năng xác định giá trị : Có khả năng hiểu rõ những giá trị của bản thân, biết tôn trọng và thừa nhận người khác có những giá trị khác.

 + Thể hiện sự cảm thông.

 

doc 26 trang Người đăng baoha.qn Ngày đăng 22/11/2017 Lượt xem 363Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn lớp 2 - Tuần 2 năm 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 2
 Thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2011
 Tập đọc
	 TIẾT 4 – 5 : PHẦN THƯỞNG 
A/ Mục đích yêu cầu : 
Biết ngắt nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ.
Hiểu nội dung : Câu chuyện đề cao lòng tốt và khuyến khích học sinh làm việc tốt, (trả lời được các câu hỏi 1, 2 ,4 )
Lồng ghép : Qua câu chuyện trên các em phải biết làm những việc tốt phù hợp với khả năng và thực tế của mình trong nhà trường và ngoài xã hội.
KNS :+ Kĩ năng xác định giá trị : Có khả năng hiểu rõ những giá trị của bản thân, biết tôn trọng và thừa nhận người khác có những giá trị khác.
 + Thể hiện sự cảm thông.
B/ Chuẩn bị
-Tranh ảnh minh họa sách giáo khoa, bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc 
C/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
TIẾT 1
1. Kiểm tra bài cũ :
 - Kiểm tra 2 học sinh . 
2.Bài mới 
a) Phần giới thiệu :Treo tranh và hỏi: Tranh vẽ gì?
- Tranh vẽ cô giáo trao phần thưởng cho Na là một bạn không phải là học sinh giỏi vì sao như vậy hôm nay chúng ta tìm hiểu bài “ Phần thưởng 
 - Ghi tựa bài lên bảng 
 b) Luyện đọc đoạn 1 ,2 
- Đọc mẫu diễn cảm đoạn 1 và 2 .
- Đọc giọng kể cảm động nhẹ nhàng nhấn giọng những từ ngữ thể hiện được từng vai trong chuyện 
* Hướng dẫn phát âm : 
- Hướng dẫn tương tự như đã giới thiệu ở bài tập đọc “ Có công mài sắt có ngày nên kim “ đã học .
* Hướng dẫn ngắt giọng :
- Yêu cầu đọc tìm cách ngắt giọng một số câu dài, câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp .
* Đọc từng đoạn : 
- Yêu cầu tiếp nối đọc từng đoạn trước lớp .
- Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh .
- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm .
- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc .
*/ Thi đọc 
- Mời các nhóm thi đua đọc .
-Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh và cá nhân 
-Lắng nghe nhận xét và ghi điểm .
* Đọc đồng thanh
- Yêu cầu đọc đồng thanh cả bài 
c) Tìm hiểu nội dung đoạn 1 và 2 
-Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 1 và 2 trả lời câu hỏi 
- Câu chuyện kể về bạn nào ?
- Bạn Na là người như thế nào ? 
- Hãy kể những việc tốt mà Na đã làm ?
- Các bạn đối với Na như thế nào ? 
- Tại sao luôn được các bạn quý mến mà Na lại buồn ?
- Chuyện gì đã xảy ra vào cuối năm học 
- Yên lặng có nghĩa là gì ?
- Các bạn của Na đã làm gì vào giờ ra chơi ?
- Theo em các bạn của Na bàn bạc điều gì ?
- Để biết điều bất ngờ mà cả lớp và cô giáo muốn giành cho Na chúng ta tìm hiểu tiếp đoạn còn lại .
- Lồng ghép : Qua câu chuyện trên các em phải biết làm những việc tốt phù hợp với khả năng và thực tế của mình trong nhà trường và ngoài xã hội.
TIẾT 2 
d) Luyện đọc đoạn 3
- Đọc mẫu diễn cảm đoạn 3 
* Hướng dẫn phát âm :
- Hướng dẫn tương tự như đoạn 1 và 2 
* Hướng dẫn ngắt giọng :
- Tổ chức cho học sinh tìm cách ngắt giọng một số câu dài .
* Đọc từng đoạn : 
- Yêu cầu tiếp nối đọc đoạn 3 trước lớp .
- Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh .
- Yêu cầu đọc đoạn 3 trong nhóm .
- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc .
*/ Thi đọc 
- Mời các nhóm thi đua đọc .
- Yêu cầu các nhóm thi đọc đồng thanh và cá nhân 
- Lắng nghe nhận xét và ghi điểm .
* Đọc đồng thanh
 -Yêu cầu đọc đồng thanh đoạn 3 
* Tìm hiểu nội dung đoạn 3 
- Mời học sinh đọc thành tiếng đoạn 3 
- Mời một em đọc câu hỏi 
- Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 3 trả lời câu hỏi :
- Theo em nghĩ rằng Na có xứng đáng được thưởng không ? Vì sao ?
- Khẳng định : Na rất xứng đáng được thưởng mặc dù Na học chưa giỏi nhưng Na có tấm lòng tốt rất đáng được thưởng .
- Khi Na được thưởng những ai vui mừng ? Vui như thế nào ? 
đ) Củng cố dặn dò : 
 -Yêu cầu đọc lại đoạn văn mà em yêu thích ?
- Qua câu chuyện này em học được điều gì ở Na ?
- Chúng ta có nên làm nhiều việc tốt không ?
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới .
- Đọc bài tự thuật
- Tranh vẽ một cô giáo trao phần thưởng cho một bạn học sinh .
-Vài em nhắc lại tựa bài
- Lớp lắng nghe đọc mẫu .
- Chú ý đọc đúng các đoạn trong bài như giáo viên lưu ý .
- Rèn đọc các từ như : bẻ , nửa , tẩy , thưởng , bàn tán , sáng kiến , lặng yên ,..
- Lần lượt nối tiếp đọc từng câu .
- Một buổi sáng ,/ vào giờ ra chơi ,/các bạn trong lớp túm tụm bàn bạc điều gì/có vẻ bí mật lắm.//
- Từng em nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp .- Ba em đọc từng đoạn trong bài .
- Đọc từng đoạn trong nhóm .Các em khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc .
- Các nhóm thi đua đọc bài ( đọc đồng thanh và cá nhân đọc .
- Lớp đọc đồng thanh cả bài .
- Lớp đọc thầm đoạn 1,2 trả lời câu hỏi .
- Kể về bạn Na 
- Na là một cô bé tốt bụng 
- Na gọt bút chì giúp bạn Lan , làm trực nhật giúp bạn ,
- Rất quý mến Na .
- Vì Na chưa học giỏi .
- Sôi nổi bàn tán về điểm thi và phần thưởng còn Na chỉ yên lặng . Yên lặng là không nói gì
- Các bạn túm tụm bàn bạc điều gì có vẻ bí mật lắm. Các bạn đề nghị cô giáo trao phần thưởng cho Na vì em là một cô bé tốt bụng .
- Lắng nghe
- Lắng nghe đọc mẫu đoạn 3 
- Rèn đọc các từ như: bất ngờ , phần thưởng , vang dậy , lặng lẽ ,
- Lần lượt nối tiếp đọc từng câu trong đoạn .
-Từng em đọc lại đoạn 3 của bài trước lớp .
- Lắng nghe để hiểu nghĩa các từ mới trong bài 
- Ba em đọc lại đoạn 3 trong bài .
- Đọc đoạn trong nhóm .Các em khác lắng nghe và nhận xét bạn đọc .
- Các nhóm thi đua đọc bài ( đọc đồng thanh và cá nhân đọc .
- Lớp theo dõi bình chọn nhóm thắng cuộc .
- Lớp đọc đồng thanh đoạn 3 trong bài .
- Hai em đọc thành tiếng đoạn 3 
- Một em đọc câu hỏi tìm hiểu đoạn 3 .
- Lớp đọc thầm đoạn 3 thảo luận theo nhóm trả lời câu hỏi .
- Na xứng đáng được thưởng vì bạn là người tốt bụng , lòng tốt rất đáng quý.
- Na chưa xứng đáng được thưởng vì Na học chưa giỏi .
- Na vui đến mức tưởng mình nghe nhầm , đỏ mặt . Cô giáo và các bạn vui mừng vỗ tay vang dậy . Mẹ Na vui mừng chấm khăn lên đôi mắt đỏ hoe .
- Chọn để đọc một đoạn yêu thích .
- Tốt bụng ,hay giúp đỡ cho người khác .
- Ta nên làm nhiều việc tốt để giúp đỡ bạn bè và giúp đỡ mọi người để xứng đáng là những người con ngoan trò giỏi .
 	 Toán
 Tiết 6 : LUYỆN TẬP 
A/ Mục tiêu: 
Biết quan hệ giữa dm và cm để viết số đo có đơn vị là cm thành dm và ngược lại trong trường hợp đơn giản.
Nhận biết được độ dài đề- xi- mét trên thước thẳng.
Biết ước lượng độ dài trong trường hợp đơn giản.
Vẽ được đoạn thẳng có độ dài 1 dm.
Lồng ghép : Giáo dục học sinh đo độ dài đoạn thẳng 1 dm trên đồ vật có trong gia đình.
B/ Chuẩn bị : - Thước thẳng có chia rõ vạch theo cm và dm .
C/ Lên lớp :	
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ :
- Gọi 2 em lên bảng sửa bài tập về nhà 
- Yêu cầu đọc các số đo : 2dm, 3dm , 40 cm .
- Viết các số đo theo lời đọc của giáo viên .
- 40 xăngtimet bằng bao nhiêu đêximet ?
-Giáo viên nhận xét đánh giá .
2.Bài mới: 
a) Giới thiệu bài: 
- Hôm nay chúng ta luyện tập về đơn vị đo độ dài đêximet . 
b/ Luyện tập :
Bài 1: - Yêu cầu 1 em lên bảng làm bài .
- Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở .
- Yêu cầu dùng phấn vạch lên thước kẻ vào điểm có độ dài 1dm .
- Yêu cầu vẽ đoạn thẳng ï dài 1dm vào bảng con .
-Yêu cầu nêu cách thực hiện vẽ đoạn thẳng 1dm 
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2: - Gọi một em nêu yêu cầu đề bài .
- Yêu cầu tìm trên thước vạch kẻ 2 dm và dùng phấn đánh dấu 
-2 đêximet bằng bao nhiêu xăngtimet ? 
-Yêu cầu 1 em nhìn trên thước để nêu kết quả .
-Yêu cầu lớp viết kết quả vào vở bài tập 
Bài 3 - Mời một học sinh đọc đề bài .
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?
- Muốn điền đúng phải làm gì ?
- Lưu ý học sinh nhìn vạch trên thước kẻ để đổi cho chính xác . 
- Yêu cầu cả lớp làm vào vở .
- Gọi một em đọc bài chữa miệng .
- Nhận xét đánh giá ghi điểm bài làm học sinh .
Bài 4:- Yêu cầu 1 em đọc đề .
- Bài toán yêu cầu ta làm gì ?
- Hướng dẫn muốn điền đúng chúng ta cần ước lượng vào vật người ta đưa ra để điền .
-Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở .
- Gọi một em chữa bài .
- Gọi em khác nhận xét bài bạn
c) Củng cố - Dặn dò:
- Lồng ghép : Giáo dục học sinh đo độ dài đoạn thẳng 1 dm trên đồ vật có trong gia đình
- Nhận xét đánh giá tiết học 
- Dặn về nhà học và làm bài tập .
-2 đêximet , 3đêximet, 40 xăngtimet.
- Viết : 5dm , 7dm , 1dm .
-40 xăngtimét bằng 4 đêximet
-Học sinh khác nhận xét .
* Lớp theo dõi giới thiệu bài
-Vài em nhắc lại tựa bài.
- Một em lên bảng làm .
- 10 cm = 1dm , 1dm = 10 cm 
- Thao tác theo yêu cầu 
- Chỉ vào vạch vừa vạch và đọc to 1 đêximet
- Thực hành vẽ và đổi bảng cho nhau để kiểm tra
- Hai em nêu cách vẽ đoạn thẳng AB dài 1dm
- Em khác nhận xét bài bạn .
- Một em đọc đề bài sách giáo khoa .
- Thao tác , 2 em ngồi cạnh nhau kiểm tra cho nhau 
- 2 dm = 20 cm 
- Lớp ghi kết quả vào vở .
- Một em đọc đề bài .
- Điền số thích hợp vào chỗ chấm .
- Suy nghĩ và đổi các số đo từ đêximet thành xăngtimet .
- Cả lớp thực hiện làm vào vở .
- 2dm = 20 cm , 30 cm = 3 dm 
- Học sinh khác n ... u sắp xếp lại các chữ H , A, L , B ,D theo thứ tự bảng chữ cái .
- Tên của 5 bạn : Huệ , An , Lan , Bắc , Dũng cũng được sắp xếp như các chữ trên .
d) Củng cố - Dặn dò:
Lồng ghép : Giáo dục học sinh tính cẩn thận, tỉ mĩ trong khi trình bày.
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học 
- Nhắc nhớ tư thế ngồi viết và trình bày sách vở 
- Dặn về nhà học bài và làm bài xem trước bài mới 
- Hai em lên bảng viết mỗi em viết các từ : cố gắng , gắn bó , gắng sức , yên lặng 
- 2 em đọc các chữ : p, q , r , s, t, u, ư , v, x, y.
- Lớp lắng nghe giới thiệu bài 
- Hai em nhắc lại tựa bài.
- Lớp đọc đồng thanh đoạn cuối .
- Làm việc thật là vui .
- Nói về em Bé 
- Bé làm bài , đi học , quét nhà , nhặt rau 
- Tuy bận rộn nhưng rất vui .
- Có 3 câu 
- Câu 2 
- Mở sách đọc bài và đọc cả dấu phẩy .
- Lớp thực hiện viết vào bảng con các từ khó đọc , vật , việc , học , nhặt , cũng 
- Hai em lên bảng viết .
- Lớp nghe đọc chép vào vở .
- Nhìn bảng để soát và tự sửa lỗi bằng bút chì .
- Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm 
- Lớp tiến hành chơi trò chơi .
- Lớp chia thành 4 nhóm .
- Thực hiện trò chơi tìm chữ bắt đầu là g / gh viết vào tờ giấy rô ki .
-Viết gh đi sau nó là các âm : e , ê , I 
- Khi đi sau nó không phải là các âm : e , ê, I 
- Hai em nêu cách làm bài tập 3 .
- Sắp xếp lại để có thứ tự : A , B, D, H ,L.
- Viết vào vở : An , Bắc , Dũng , Huệ , Lan 
- Ghi nhớ
- Ba em nhắc lại các yêu cầu khi viết chính tả.
- Về nhà học bài và làm bài tập trong sách giáo khoa .
Toán : 
	 	 Tiết 10 : LUYỆN TẬP CHUNG 
A/ Mục đích yêu cầu :
Biết viết số có 2 chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị.
Biết số hạng; tổng.
Biết số bị trừ, số trừ, hiệu.
Biết làm tính cộng, trừ các số có 2 chữ số không nhớ trong phạm vi 100.
Biết giải bài toán bằng 1 phép trừ.
Lồng ghép : GV đưa ra một ví dụ minh họa và yêu cầu học sinh nhắc lại tên gọi của các số
B/ Chuẩn bị :
- Ghi sẵn nội dung bài tập 2 lên bảng .
C/ Lên lớp :	
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Bài cũ :
- Gọi 2 em lên bảng sửa bài tập về nhà 
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
2.Bài mới:
a) Giới thiệu bài: 
- Hôm nay chúng ta luyện tập về cấu tạo các số
-Phép cộng , phép trừ - Đơn vị đo độ dài đêximet và xăngtimet . 
b/ Luyện tập :
Bài 1: 
- Yêu cầu 2 em đọc đề .
- 20 còn gọi là mấy chục ?
- 25 gồm mấy chục và mấy đơn vị ?
- Hãy viết các số trong bài thành tổng giá trị hàng chục và hàng đơn vị ?
- Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở .
- Yêu cầu học sinh đọc các số .
Bài 2: 
- Gọi một em nêu yêu cầu đề bài .
- Số cần điền vào các ô trống là số như thế nào ? 
- Muốn tính tổng ta làm thế nào ?
- Yêu cầu lớp làm bài vào vở .
- Yêu cầu một em lên bảng làm, cho em khác nhận xét 
- Ghi điểm học sinh .
Bài 3 
- Mời một học sinh đọc đề bài .
- Yêu cầu 1 em đọc bài làm .
- Yêu cầu cả lớp làm vào vở .
- Yêu cầu nhắc lại cách tính 65 - 11 .
- Nhận xét đánh giá bài làm học sinh .
Bài 4: 
- Yêu cầu 1 em đọc đề .
- Bài toán yêu cầu ta tìm gì ?
- Bài toán cho biết gì về số cam mỗi người hái ?
-Muốn biết chi hái bao nhiêu quả cam ta làm phép tính gì ? Tại sao ?
- Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở .
- Gọi em khác nhận xét bài bạn
 Tóm tắt :
+ Chị và mẹ : 85 quả cam 
+ Mẹ hái : 44 quả cam 
+ Chị hái quả cam ? 
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 5: 
- Gọi một em nêu đề bài .
- Yêu cầu tự làm vào vở .
- Mời một em đọc to kết quả .
c) Củng cố - Dặn dò:
Lồng ghép : GV đưa ra một ví dụ minh họa và yêu cầu học sinh nhắc lại tên gọi của các số
- Nhận xét đánh giá tiết học 
- Dặn về nhà học và làm bài tập .
- Học sinh lên bảng làm bài .
- Học sinh khác nhận xét .
- Lớp theo dõi giới thiệu bài
- Vài em nhắc lại tựa bài.
- Đọc đề 25 bằng 20 cộng 5 
- 20 còn gọi là 2 chục 
- 25 gồm 2 chục và 5 đơn vị .
- Thực hiện làm bài sau đó một em đọc kết quả lớp theo dõi kiểm tra lại bài làm .
- Đọc số theo yêu cầu .
- Một em đọc các chữ ghi trong cột đầu tiên .
- Số hạng , số hạng , tổng 
- là tổng của hai số hạng cùng cột đó .
- Ta lấy các số hạng cộng với nhau .
- Lớp làm vào vở .
- Một em len bảng thực hiện 
- Em khác nhận xét bài bạn .
- Một em đọc đề bài .
- 1 em nêu miệng cách tính nêu cả cách ( đặt tính và tính )
- 5 trừ 1 bằng 4 viết 4 thẳng cột 5 và 1 
- 6 trừ 1 bằng 5 viết 5 thẳng cột với 6 và 1 
- Cả lớp thực hiện làm vào vở .
- Một em đọc đề 
- Tìm số cam chị hái được . 
Chị và mẹ hái được 85 quả cam ,mẹ hái 44 quả 
- Làm phép trừ . Vì tổng số cam của chị và mẹ hái là 85 quả trong đó mẹ hái 44 quả .
- Làm vào vở . 
- Một em lên bảng làm bài 
- Một em khác nhận xét bài bạn .
* Giải : Số quả cam chị hái được là : 
 85 - 44 = 41 ( quả cam )
 Đáp số : 41 quả cam 
- Một em khác nhận xét bài bạn .
- Một em đọc đề bài và tự làm vào vở .
- Đọc to kết quả : 1 dm = 10 cm 
 10 cm = 1 dm
- Quan sát và thực hiện theo yêu cầu của GV 
- Vài học sinh nhắc lại nội dung bài 
-Về nhà học và làm bài tập còn lại
Tập làm văn 
	 Tiết 2 : CHÀO HỎI : TỰ GIỚI THIỆU 
A/ Mục đích yêu cầu 
- Dựa vào gợi ý và tranh vẽ, thực hiện đúng nghi thức chào hỏi và tự giới thiệu về bản thân ( BT1, BT2).
- Viết được 1 bản tự thuật ngắn ( BT3 ).
- Lồng ghép : Giáo dục học sinh chào hỏi , lễ phép ở nhà trường và ngoài xã hội.
- KNS :+ Tự nhận thức về bản thân .
 + Giao tiếp: Cởi mở, tự tin trong giao tiếp, biết lắng nghe ý kiến người khác.
 + Tìm kiếm và xử lí thông tin.
- B/ Chuẩn bị : 
- Tranh minh họa bài tập 2 .
C/ Lên lớp :	
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ Kiểm tra bài cũ :
- Gọi hai em lên bảng trả lời :
- Tên em là gì ?Quê em ở đâu ? Em học trường nào ? Lớp nào ? Em thích môn học nào nhất ? Em thích làm việc gì ? 
2.Bài mới: 
a) Giới thiệu bài : 
- Hôm nay các em sẽ luyện tập về chào hỏi khi gặp mặt - Giới thiệu về mình về bạn .
b) Hướng dẫn làm bài tập :
*Bài 1( Bài miệng ) 
- Gọi 1 học sinh đọc bài tập .
- Yêu cầu thực hiện lần lượt từng yêu cầu của đề 
- Lắng nghe chỉnh sửa lỗi cho học sinh .
- Chào thầy ( cô ) khi đến trường .
- Chào bạn khi gặp nhau ở trường .
- Khi chào người lớn tuổi em chú ý chào sao cho lễ phép . Chào bạn bè thân mật , cởi mở .
- Gọi hai em lên bảng thực hành trước lớp .
*Bài 2 
- Mời một em đọc nội dung bài tập 2.
- Hãy quan sát cho biết : - Tranh vẽ những ai ?
Mít đã chào và tự giới thiệu về mình như thế nào ? - Bóng nhựa và Bút Thép chào Mít và tự giới thiệu ra sao ?
- Ba bạn chào nhau và tự giới thiệu với nhau như thế nào ? Có thân mật không ? Có lịch sự không?
Ngoài lời chào hỏi và tự giới thiệu ba bạn còn làm gì ?
- Yêu cầu 3 em tạo thành nhóm 3 người tập chào và tự giới thiệu .
- Yêu cầu em khác nhận xét bài bạn .
* Bài 3 :
- Yêu cầu đọc đề bài và tự làm vào vở 
- Mời một em đọc bài làm .
- Lắng nghe và nhận xét bài làm học sinh .
c) Củng cố - Dặn dò:
- Lồng ghép : Giáo dục học sinh chào hỏi , lễ phép ở nhà trường và ngoài xã hội.
- Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung 
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học 
- Dặn về nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau 
- Hai em lần lượt trả lời trước lớp .
- Bạn tên là . Quê bạn ở Bạn đang học lớp  trường 
- Một em nhắc lại tựa bài 
- Một em đọc yêu cầu đề bài . 
- Nối tiếp nhau nói lời chào - Con chào mẹ con đi học ạ ! Mẹ ơi ! con đi học đây ạ ...
- Em chào thầy ( cô ) ạ !
- Chào cậu ! Chào bạn ! ...
 -Hai em lên bảng thực hành chào trước lớp .
- Nhắc lại lời chào các bạn trong tranh .
- Tranh vẽ Bóng Nhựa , Bút Thép và Mít .
Chào hai cậu tớ là Mít , tớ ở thành phố Tí Hon 
- Chào cậu , chúng tớ là Bóng Nhựa và Bút Thép , chúng tớ là học sinh lớp 2 
- Ba bạn chào hỏi nhau rất thân mật và lịch sự 
- Bắt tay nhau rất thân mật 
- 3 em thực hành chào hỏi và tự giới thiệu với nhau trước lớp .
- Em khác nhận xét bài bạn .
- Đọc đề bài .
- Tự làm vào vở .
- Nhiều em đọc bản tự thuật của mình .
- Lắng nghe và ghi nhớ thực hiện.
- Hai em nhắc lại nội dung bài học .
- Về nhà học bài và chuẩn bị cho tiết sau.
Tiết 2 : SINH HOẠT LỚP
A/ Đánh giá tuần qua:
HS đi học đầy đủ, đúng giờ, ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng.
Có ý thức vệ sinh lớp học sạch đẹp. Aên mặc đúng quy định.
Sách vở, dụng cụ học tập đủ.
Có ý thức tốt trong giờ học.
Bên cạnh đó vẫn còn một số em sách vở, dụng cụ học tập chưa đầy đủ.
Nghỉ học không lí do.ý thức học tập chưa nghiêm túc. Còn giởn trong giờ học
Giờ học tích cực phát biểu ý kiến.
B/ Kế hoạch tuần 3:
Thực hiện tốt mọi quy định của nhà trường đề ra.
Nghỉ học phải xin phép
Sinh hoạt tốt 15 phút đầu giờ
Phát huy tinh thần kỷ luật, tự giác trong học tập.
Phát động phong trào học nhóm ở nhà. Đôi bạn cùng tiến.
Giữ vệ sinh trường lớp, thân thể sạch đẹp.
Rèn vở sạch, chữ đẹp.
 C/ Sinh hoạt văn nghệ
 - Học sinh hát tập thể
 DUYỆT
CHỮ KÝ CỦA GIÁO VIÊN
BAN GIÁM HIỆU
Lâm Thị Mai
Nguyễn Hoàng Nam

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN TUAN 2.doc