Kiểm tra định kì cuối kì I môn Toán

Kiểm tra định kì cuối kì I môn Toán

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I

 I. Đề bài:

 Bài 1: Tính:

 6 + 5 7 + 4 5 + 7 8 + 8

 15 - 7 18 - 9 16 - 8 11 - 7

 Bài 2: Đặt tính rồi tính:

 47 + 35 64 - 45 100 - 56 73 + 27

 Bài 3: Tìm x:

 a. x + 15 = 40 b. x - 37 = 26 c. 30 - x = 10

 Bài 4: (Bài toán)

 Hà cân nặng 32 kg, Mai nhẹ hơn Hà 5 kg. Hỏi Mai cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

 Bài 5: a. Tháng 12 có bao nhiêu ngày?

 b. Nếu thứ hai tuần này là ngày 22 tháng 12 thì thứ hai tuần sau là ngày mấy?

 II. Biểu điểm:

 Bài 1:( 2 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm

 Bài 2:( 2 điểm) Đặt và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

 Bài 3:( 3 điểm) Mỗi bài tìm x đúng được 1 điểm

 Bài 4:( 2 điểm) - Nêu được câu lời giải đúng: 0,5 điểm

 - Nêu phép tính đúng: 1 điểm

 - Nêu đúng đáp số: 0,5 điểm

 Bài 5: ( 1 điểm) a. Nêu được tháng 12 có 31 ngày: 0,5 điểm

 b. Nêu được thứ hai tuần sau là ngày 29 tháng 12: 0,5 điểm

 

doc 1 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 22/11/2019 Lượt xem 247Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kì cuối kì I môn Toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I
 I. Đề bài:
 Bài 1: Tính:
 6 + 5 7 + 4 5 + 7 8 + 8
 15 - 7 18 - 9 16 - 8 11 - 7
 Bài 2: Đặt tính rồi tính:
 47 + 35 64 - 45 100 - 56 73 + 27
 Bài 3: Tìm x:
 a. x + 15 = 40 b. x - 37 = 26 c. 30 - x = 10
 Bài 4: (Bài toán) 
 Hà cân nặng 32 kg, Mai nhẹ hơn Hà 5 kg. Hỏi Mai cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
 Bài 5: a. Tháng 12 có bao nhiêu ngày?
 b. Nếu thứ hai tuần này là ngày 22 tháng 12 thì thứ hai tuần sau là ngày mấy?
 II. Biểu điểm: 
 Bài 1:( 2 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm
 Bài 2:( 2 điểm) Đặt và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm
 Bài 3:( 3 điểm) Mỗi bài tìm x đúng được 1 điểm
 Bài 4:( 2 điểm) - Nêu được câu lời giải đúng: 0,5 điểm 
 - Nêu phép tính đúng: 1 điểm
 - Nêu đúng đáp số: 0,5 điểm
 Bài 5: ( 1 điểm) a. Nêu được tháng 12 có 31 ngày: 0,5 điểm
 b. Nêu được thứ hai tuần sau là ngày 29 tháng 12: 0,5 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docCUOI KI I- TOAN LOP2.doc