Giáo án Môn Thể dục lớp 2 - Đỗ Văn Khắc

Giáo án Môn Thể dục lớp 2 - Đỗ Văn Khắc

TUẦN 1

Dạy ngày 21 tháng 8 năm 2012

Bài 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

 TRÒ CHƠI “DIỆT CÁC CON VẬT CÓ HẠI”

I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết được một số nội quy trong giờ tập thể dục, biết tên 4 nội dung cơ bản của chương trình thể dục lớp 2

- Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng, điểm đúng số

- Biết cách chào, báo cáo khi GV nhận lớp

- Thực hiện đúng yêu cầu của trò chơi

II. Địa điểm - Phương tiện:

Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện

Phương tiện: Còi, sân bãi sạch sẽ

 

doc 70 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 14/12/2019 Lượt xem 199Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Môn Thể dục lớp 2 - Đỗ Văn Khắc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 1
Dạy ngày 21 tháng 8 năm 2012
Bài 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
 TRÒ CHƠI “DIỆT CÁC CON VẬT CÓ HẠI”
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Biết được một số nội quy trong giờ tập thể dục, biết tên 4 nội dung cơ bản của chương trình thể dục lớp 2
- Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng, điểm đúng số
- Biết cách chào, báo cáo khi GV nhận lớp
- Thực hiện đúng yêu cầu của trò chơi
II. Địa điểm - Phương tiện:
Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
Phương tiện: Còi, sân bãi sạch sẽ 
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
TT
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
- GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 1 bài
2 - 3’ 
1 - 2’ 
Phần cơ bản
1. Giới thiệu chương trình thể dục lớp hai (Giáo viên nêu tóm tắt) 
- Nhắc nhở tinh thần, thái độ học tập và tính kỷ luật trong tập luyện
2. Một số quy định trong giờ học thể dục (GV nêu nội quy tập luyện)
3. Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự lớp (theo quy định của GVCN)
4. Giậm chân tại chỗ - Đứng lại
5. Trò chơi: Diệt các con vật có hại
- GV nêu tên trò chơi, cách chơi, quy định chơi sau đó tổ chức cho HS cùng chơi có thưởng, phạt
3 - 4’ 
2 - 3’ 
2 - 3’ 
5 - 6’ 
5 - 6’ 
Phần kết thúc
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- GV cùng HS hệ thống bài
- Nhận xét kết quả giờ học và giao bài 
về nhà
1-2’ - 1 lần
2-3’ - 1 lần
1 - 2’
Dạy ngày 23 tháng 8 năm 2012
Bài 2: TẬP HỢP HÀNG DỌC - DÓNG HÀNG - ĐIỂM SỐ - 
 CHÀO - BÁO CÁO KHI GIÁO VIÊN NHẬN LỚP
I./ Yêu cầu cần đạt: 
- Biết được một số nội quy trong giờ tập thể dục, biết tên 4 nội dung cơ bản của chương trình TD lớp 2
- Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng, điểm đúng số
- Biết cách chào, báo cáo khi GV nhận lớp
- Thực hiện đúng yêu cầu của trò chơi
II. Địa điểm - Phương tiện:
Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
Phương tiện: Còi 
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
TT
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 1 bài
2-3’ 
1-2’ 
Phần cơ bản
1. Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, giậm chân tại chỗ - Đứng lại
2. Học cách chào, báo cáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học
* GV hướng dẫn cho cán sự lớp biết cách chào, báo cáo và áp dụng vào tiết sau
3. Trò chơi : Diệt các con vật có hại
- GV nêu tên trò chơi, cách chơi, quy định chơi sau đó tổ chức cho HS cùng chơi có thưởng, phạt
4 - 5’
2 - 3 lần
5 - 6’ 
Phần kết thúc
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp
- GV cùng HS hệ thống bài
- Nhận xét kết quả giờ học
- GV hô “Giải tán”; HS đồng thanh hô to “Khỏe”
1 - 2’ 
2’ 
1 - 2’ 
1 - 2’ 
TUẦN 2 
Dạy ngày 28 tháng 8 năm 2012
Bài 3: DÀN HÀNG NGANG - DỒN HÀNG
TRÒ CHƠI “QUA ĐƯỜNG LỘI”
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Biết cách tập hợp hàng dọc, HS đứng vào hàng dọc đúng vị trí (thấp trên-cao dưới), biết dóng thẳng hàng dọc
- Biết cách điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, biết cách dàng hàng ngang, dồn hàng (có thể còn chậm)
- Biết cách tham gia trò chơi và thực hiện theo yêu cầu của trò chơi
II. Địa điểm - Phương tiện:
Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
Phương tiện: Còi, kẻ sân cho trò chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
TT
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. Cán sự tập chào và báo cáo
- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 1 bài
- Chạy nhẹ nhàng trên sân tập (50-60m)
- Đi thành vòng tròn và hít thở sâu
2 - 3’ 
1’
1 - 2’ 
2 - 3’
6 - 10 lần
1 lần
Phần cơ bản
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, giậm chân tại chỗ - Đứng lại - GV điều khiển
- Dàn hàng ngang, dồn hàng
F Lần 1: GV điều khiển
F Lần 2: Cán sự điều khiển
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, dàn hàng ngang, dồn hàng do tổ trưởng điều khiển 
- Trò chơi: Qua đường lội
GV nêu tên trò chơi, cách chơi, quy định chơi sau đó tổ chức cho HS cùng chơi có thưởng, phạt
8 - 9’ 
2 - 3 lần
2 - 3 lần
5 - 6’ 
Phần kết thúc
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Trò chơi “Có chúng em”
- GV cùng HS hệ thống bài
- Nhận xét kết quả giờ học 
- Cho HS ôn cách GV và HS chào nhau khi kết thúc giờ học
1-2’ 
2’ 
2-3’ 
1-2’ 
Dạy ngày 30 tháng 8 năm 2012
Bài 4: DÀN HÀNG NGANG - DỒN HÀNG
TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI”
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Biết cách tập hợp hàng dọc, HS đứng vào hàng dọc đúng vị trí (thấp trên-cao dưới), biết dóng thẳng hàng dọc
- Biết cách điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, biết cách dàng hàng ngang, dồn hàng (có thể còn chậm)
- Biết cách tham gia trò chơi và thực hiện theo yêu cầu của trò chơi
II. Địa điểm - Phương tiện:
Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
Phương tiện: Còi, kẻ sân cho trò chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
TT
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Cán sự lớp tập chào và báo cáo
- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 1 bài
- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp
- Ôn bài thể dục lớp 1
2-3’ - 1 lần
2 - 3 lần
1-2’ - 1 lần
1 - 2’
1 - 2’
1 lần
Phần cơ bản
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái 
- Lần 1: GV điều khiển
- Lần 2: Cán sự điều khiển, GV theo dõi, nhận xét
- Ôn dàn hàng ngang, dồn hàng
F Lần 1: GV điều khiển
F Lần 2: Cán sự điều khiển
Ôn dàn hàng cách 1 cánh tay. GV dùng khẩu lệnh “Dàn hàng” - “Dồn hàng”
- Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi !
- GV nêu tên trò chơi, cách chơi, quy định chơi, chọn HS chơi thử sau đó tổ chức cho HS cùng chơi có thưởng, phạt
8-9’ - 2-3 lần
7-8’ - 5-6 lần
6-8’
Phần kết thúc
- Đi thường theo nhịp hô của GV vừa đi vừa hát
- GV cùng HS hệ thống bài
- Nhận xét kết quả giờ học 
- Cho HS ôn cách GV và HS chào nhau khi kết thúc giờ học
1-2’ - 1 lần
2-3’ - 1 lần
1-2’ 
 TUẦN 3
Dạy ngày 04 tháng 9 năm 2012 
Bài 5: QUAY PHẢI - QUAY TRÁI
TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI”
I. Yêu cầu cần đạt:
- Biết cách tập hợp hàng dọc, HS đứng vào hàng dọc đúng vị trí (thấp trên-cao dưới), biết dóng thẳng hàng dọc
- Bước đầu biết thực hiện quay phải, quay trái
- Biết cách chơi và thực hiện theo yêu cầu của trò chơi
II. Địa điểm - Phương tiện:
Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
Phương tiện: Còi, kẻ sân cho trò chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
TT
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Cán sự lớp ôn cách chào và báo cáo
- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp
- Chạy nhẹ nhàng trên sân tập (50-60m)
- Đi thành vòng tròn và hít thở sâu
- Trò chơi tự chọn
2 - 3’ - 1 lần
1 - 2 lần
1 - 2’ - 1 lần
1 - 2’ - 1 lần
5 - 6 lần
1 - 2’ - 1 lần
Phần cơ bản
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, từ 1 đến hết 
- Học quay phải, trái
F Lần 1-2: GV điều khiển và làm mẫu, HS tập theo
F Lần 3-4: Cán sự điều khiển, GV nhận xét, đánh giá, sửa chữa
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái
- Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi !
- GV nêu tên trò chơi, cách chơi, tập trung HS theo đội hình chơi, sau đó tổ chức cho HS cùng chơi có thưởng, phạt
5-6’ - 2-3 lần
4 - 5 lần
2 lần
7-8’ - 5-6 lần
Phần kết thúc
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Trò chơi “Có chúng em”
- GV cùng HS hệ thống bài
- Nhận xét kết quả giờ học 
- Cho HS ôn cách GV và HS chào nhau khi kết thúc giờ học
1 - 2’ - 1 lần
1’
2 - 3’ - 1 lần
1 - 2’ 
Dạy ngày 06 tháng 9 năm 2012
Bài 6: QUAY PHẢI - QUAY TRÁI
ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ TAY
I. Yêu cầu cần đạt:
- Bước đầu biết thực hiện quay phải, quay trái
- Biết cách thực hiện 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung
- Biết cách chơi và thực hiện theo yêu cầu của trò chơi
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện: Còi, kẻ sân cho trò chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
TT
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Đứng vỗ tay và hát
- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp
- Trò chơi khởi động do GV chọn
2 - 3’ - 1 lần
1 - 2’ - 1 lần
1 - 2’ - 1 lần
1 - 2’ - 1 lần
Phần cơ bản
1/ Ôn quay phải, quay trái:
F Lần 1-2: GV điều khiển và làm mẫu, HS tập theo
F Lần 3-4: Cán sự điều khiển, GV nhận xét, đánh giá, sửa chữa
2/ Học động tác vươn thở:
- Lần 1: GV nêu tên động tác, phân tích, làm mẫu, HS tập theo. Lưu ý HS : Hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng
- Lần 2 trở lên: GV hô nhịp chậm, cán sự làm mẫu, HS tập theo, GV sửa sai
3/ Học động tác tay: Cách dạy như trên
- Trò chơi: Qua đường lội
- GV nêu tên trò chơi, cách chơi, tập trung HS theo đội hình chơi, sau đó tổ chức cho HS cùng chơi có thưởng, phạt
2-3’ - 4-5 lần
4 - 5’
4-5’ - 5-6 lần
5 - 6’

Phần kết thúc
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Trò chơi “Có chúng em”
- Cúi người thả lỏng
- Nhận xét kết quả giờ học 
- Về nhà ôn 2 động tác đã học
1 - 2’ - 1 lần
1’
6 - 8 lần
1 - 2’ 
TUẦN 4
 Dạy ngày 11 tháng 9 năm 2012
Bài 7: ĐỘNG TÁC CHÂN
TRÒ CHƠI: KÉO CƯA LỪA XẺ
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Biết cách thực hiện 3 động tác vươn thở, tay, chân của bài thể dục phát triển chung (chưa yêu cầu cao khi thực hiện các động tác)
- Biết cách chơi và thực hiện các yêu cầu của trò chơi
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện: Còi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
TT
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Chạy nhẹ nhàng trên sân tập (50-60m)
- Đi thành vòng tròn và hít thở sâu
- Trò chơi khởi động do GV chọn
- KTBC: Kiểm tra 2 động tác đã học
2 - 3’ - 1 lần
1 - 2’ - 1 lần
1 - 2’ - 1 lần
1 - 2’ - 1 lần
2 - 3’ - 2 lần
Phần cơ bản
- Ôn 2 động tác vươn thở và tay
GV làm mẫu và hô nhịp, HS tập theo
1/ Học động tác chân:
F Lần 1: GV nêu tên động tác, phân tích, làm mẫu, HS tập theo. Lưu ý HS: Hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng
F Lần 2 trở lên: GV hô nhịp  ...  lại cách chơi, quy định chơi
- Chia tổ để từng tổ tự chơi, yêu cầu HS giữ kỷ luật, trật tự khi chơi
- Tổ chức thi xem tổ nào ném trúng đích nhiều nhất (mỗi em ném 1 quả). GV tuyên dương tổ thắng, tổ nào thua sẽ bị phạt lò cò quanh sân tập 1 vòng
8 - 10’
8 - 10’
Phần kết thúc
- Đi đều theo 4 hàng dọc và hát 
- Một số động tác thả lỏng
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét, đánh giá giờ học
- Về nhà ôn tâng cầu
2-3’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
TUẦN 33
Dạy ngày 24 tháng 4 năm 2012
Bài 65: CHUYỀN CẦU
TRÒ CHƠI: NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ theo nhóm 2 người
- Trò chơi “Ném bóng trúng đích”. Biết cách chơi và tham gia chơi được
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện: Còi, 2 em 1 quả cầu, mỗi em 1 bảng gỗ, 4 quả bóng nhỏ và 4 xô làm đích
III. Nội dung và phương pháp lên lớp: 
TT
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
- GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, đầu gối, hông, vai
- Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên (80-100m)
- Đi thường theo vòng tròn, hít thở sâu
- Ôn các động tác tay, chân, lườn, và nhảy (mỗi động tác 2 x 8 nhịp)
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
2-3’ - 1 lần
Phần cơ bản
1/ Chuyền cầu theo nhóm 2 người: 
- Cho HS dàn hàng theo đội hình 4 hàng ngang quay mặt vào nhau, từng đôi tập chuyền cầu cho nhau.
- Tổ chức thi giữa các tổ xem tổ nào đón và chuyền cầu nhiều lần nhất (mỗi tổ cử một cặp) 
2/ Trò chơi “Ném bóng trúng đích”
- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, quy định chơi
- Chia tổ để từng tổ tự chơi, yêu cầu HS giữ kỷ luật, trật tự khi chơi
8 - 10’
8 - 10’
Phần kết thúc
- Đi đều theo 4 hàng dọc và hát 
- Một số động tác thả lỏng
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét, đánh giá giờ học
- Về nhà ôn tâng cầu
2-3’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
Dạy ngày 26 tháng 4 năm 2012
Bài 66: CHUYỀN CẦU
TRÒ CHƠI: CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ theo nhóm 2 người
- Trò chơi “Con cóc là cậu ông trời”. Biết cách chơi và tham gia chơi được
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện: Còi, 2 em một quả cầu, mỗi em 1 bảng gỗ, kẻ sân cho trò chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp: 
TT
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
- GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, đầu gối, hông, vai
- Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên (90-100m)
- Đi thường theo vòng tròn, hít thở sâu
- Ôn các động tác tay, chân, lườn, toàn thân và nhảy (mỗi động tác 2 x 8 nhịp)
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
2-3’ - 1 lần
Phần cơ bản
1/ Chuyền cầu theo nhóm 2 người: 
- Cho HS dàn hàng theo đội hình 4 hàng ngang quay mặt vào nhau, từng đôi tập chuyền cầu cho nhau.
- Tổ chức thi giữa các tổ xem tổ nào đón và chuyền cầu nhiều lần nhất (mỗi tổ cử một cặp). GV nhận xét, tuyên dương 
2/ Trò chơi “Con cóc là cậu ông trời”
- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, quy định chơi, làm mẫu cách nhảy
- Lần 1: Cho cả lớp chơi thử
- Lần 2: Tổ chức cho cả lớp cùng chơi chính thức
8 - 10’
8 - 10’
Phần kết thúc
- Một số động tác thả lỏng
- Trò chơi hồi tĩnh
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét, đánh giá giờ học
- Về nhà ôn tâng cầu
2-3’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
TUẦN 34
Dạy ngày 01 tháng 5 năm 2012
Bài 67: ÔN TẬP CHUYỀN CẦU 
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ theo nhóm 2 người
- Trò chơi “Ném trúng đích”. Biết cách chơi và tham gia chơi được
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện: Còi, 2 em một quả cầu, mỗi em 1 bảng gỗ
III. Nội dung và phương pháp lên lớp: 
TT
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
- GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- Đứng vỗ tay và hát
- Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên (80-100m)
- Ôn các động tác tay, chân, lườn, và nhảy (mỗi động tác 2 x 8 nhịp)
- Tâng cầu cá nhân
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
2-3’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
Phần cơ bản
1/ Ôn tâng cầu:
Tập theo đội hình hàng ngang, GV cho HS giãn cách 1 sải tay hoặc cho điểm số 1-2, 1-2, ... sau đó cho số 2 bước về trước 4-5 bước, tạo thành 2 hàng ngang đứng đối mặt với nhau theo từng cặp để tâng cầu (mỗi tổ thành một hàng ngang)
2/ Chuyền cầu theo nhóm 2 người: 
- Chia tổ tự tập luyện do tổ trưởng điều khiển
- Từng tổ chọn đôi giỏi nhất, sau đó GV tổ chức thi để chọn vô địch lớp
3/ Trò chơi học sinh ưa thích:
- HS nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, quy định chơi
- Chia tổ để từng tổ tự chơi, yêu cầu HS giữ kỷ luật, trật tự khi chơi
5 - 7’
5 - 7’
5 - 7’
Phần kết thúc
- Đi đều theo 4 hàng dọc và hát 
- Một số động tác thả lỏng
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét, đánh giá giờ học
- Về nhà ôn tâng cầu
2-3’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
Dạy ngày 03 tháng 5 năm 2012
Bài 68: THI CHUYỀN CẦU 
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ theo nhóm 2 người
- Trò chơi “Con cóc là cậu ông trời”. Biết cách chơi và tham gia chơi được
II. Địa điểm - Phương tiện :
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện: Còi, mỗi em một quả cầu, một bảng gỗ
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
 TT
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
- GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên (90-100m)
- Đi thường theo vòng tròn, hít thở sâu
- Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, đầu gối, hông, vai
- Ôn bài thể dục phát triển chung (mỗi động tác 2 x 8 nhịp)
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
2-3’ - 1 lần
Phần cơ bản
1/ Tâng cầu cá nhân:
HS tự tâng cầu cá nhân theo khu vực quy định cho từng tổ, GV quan sát, nhận xét
2/ Chuyền cầu theo nhóm 2 người: 
- Cho HS dàn hàng theo đội hình 4 hàng ngang quay mặt vào nhau, từng đôi tập chuyền cầu cho nhau.
3/ Thi chuyền cầu theo nhóm 2 người:
GV cho từng tổ giãn cách , tập làm quen 2-3 lần (theo lệnh thống nhất, nhóm nào để rơi cầu phải dừng lại) sau đó thi 3 lần để chọn đội vô địch. GV nhận xét, tuyên dương 
4 - 5’
4 - 5’
8 - 10’
Phần kết thúc
- Đi đều và hát
- Một số động tác thả lỏng (do GV chọn)
- Trò chơi “Con cóc là cậu ông trời” hoặc trò chơi HS ưa thích
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét, đánh giá giờ học
- Về nhà ôn tâng cầu
1-2 - 1 lần
1-2’ - 1 lần
2-3’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
TUẦN 35
Dạy ngày tháng năm 2012
Bài 69: THI CHUYỀN CẦU 
TRÒ CHƠI: NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Biết cách chuyền cầu bằng bảng cá nhân hoặc vợt gỗ theo nhóm 2 người
- Trò chơi “Con cóc là cậu ông trời”. Biết cách chơi và tham gia chơi được
I. Mục tiêu: 
- Thi vô địch lớp chuyền cầu theo nhóm 2 người. Yêu cầu đạt thành tích cao
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện: Còi, mỗi em một quả cầu, một bảng gỗ
III. Nội dung và phương pháp lên lớp: 
 TT
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
- GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, đầu gối, hông, vai
- Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên (90-100m)
- Đi thường theo vòng tròn, hít thở sâu
- Ôn bài thể dục phát triển chung (mỗi động tác 2 x 8 nhịp)
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
2-3’ - 1 lần
Phần cơ bản
1/ Tâng cầu cá nhân:
HS tự tâng cầu cá nhân theo khu vực quy định cho từng tổ, GV quan sát, nhận xét
2/ Chuyền cầu theo nhóm 2 người: 
- Cho HS dàn hàng theo đội hình 4 hàng ngang quay mặt vào nhau, từng đôi tập chuyền cầu cho nhau.
3/ Trò chơi: Ném bóng trúng đích:
- HS nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, quy định chơi
- Chia tổ để từng tổ tự chơi, yêu cầu HS giữ kỷ luật, trật tự khi chơi
4 - 5’
6 - 7’
5 - 6’
Phần kết thúc
- Đi đều và hát
- Một số động tác thả lỏng (GV chọn) 
- Trò chơi hồi tĩnh (do GV chọn)
- GV cùng HS hệ thống bài
- GV nhận xét, đánh giá giờ học
- Về nhà ôn tâng cầu
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
2-3’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
Dạy ngày tháng năm 2012
Bài 70: TỔNG KẾT NĂM HỌC
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Nhắc lại được những nội dung chính đã học trong năm
- Thực hiện cơ bản đúng những động tác đã học trong năm
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Trong lớp học
- Phương tiện: Kẻ sẵn bảng dưới đây :
III. Nội dung và phương pháp lên lớp: 
NHỮNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG ĐÃ HỌC
Đội hình
đội ngũ
Bài thể dục
phát triển chung
Bài tập
RLTTCB
Trò chơi
vận động
1. Ôn:
-
-
2. Học mới:
-
-
Các động tác:
-
-
-
-
-
1. Ôn:
-
-
2. Học mới:
-
-
1. Ôn:
-
-
2. Học mới:
-
-
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
1. Phần mở đầu:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học: 1’.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát: 1 - 2’.
- Trò chơi “Diệt các con vật có hại” hoặc do GV chọn: 1 - 2’.
2. Phần cơ bản:
- GV cùng HS hệ thống lại các nội dung đã học trong năm (theo từng chương) bằng hình thức cùng nhớ lại và sau đó GV ghi lên bảng (theo khung đã chuẩn bị).
- Cho 1 số HS lên bục thực hành động tác (xen kẽ các nội dung trên).
- GV đánh giá kết quả học tập và tinh thần thái độ của HS trong năm đối với môn Thể dục lớp 2.
- Nhắc nhở một số hạn chế cần khắc phục trong năm học tới
- Tuyên dương 1 số tổ, cá nhân có thành tích và tinh thần học tập, rèn luyện tốt.
3. Phần kết thúc:
- Cả lớp đứng tại chỗ vỗ tay và hát: 2 - 3’
- Trò chơi (do GV chọn): 1 - 2’
- GV dặn dò HS tự ôn tập trong dịp hè, giữ vệ sinh và bảo đảm an toàn trong tập luyện, không tập luyện ngoài trời khi trời đang nắng to hoặc đang mưa.

Tài liệu đính kèm:

  • docGATHE DUC LOP 2-HK2-CO HINH MINH HOA.doc