Giáo án Lớp 2 tuần 25 (7)

Giáo án Lớp 2 tuần 25 (7)

 SÁNG

Toán : MỘT PHẦN NĂM

I. Yêu cầu:

- Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) “Một phần năm”, biết đọc, viết 1/5.

- Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 5 phần bằng nhau.

- Tự giác tập trung trong học tập.

* Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 3.

II. Chuẩn bị : Mảnh bìa hình vuông .

III. Hoạt động dạy học

 

doc 41 trang Người đăng duongtran Ngày đăng 06/07/2016 Lượt xem 720Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 2 tuần 25 (7)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn: 06/ 3/ 2010
 SÁNG Ngày giảng: 08/ 3/ 2010
Toán : MỘT PHẦN NĂM
I. Yêu cầu:
- Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) “Một phần năm”, biết đọc, viết 1/5.
- Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 5 phần bằng nhau.
- Tự giác tập trung trong học tập.
* Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 3.
II. Chuẩn bị : Mảnh bìa hình vuông .
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động dạy
Hoạt động học
 1. Bài cũ 
- Yêu cầu 4 HS đọc thuộc lòng bảng chia 5
- Nhận xét đánh giá.
2. Bài mới 
a. Giới thiệu “ Một phần năm ”
- Cho HS quan sát hình vuông và nhận biết:
+ Hình vuông chia thành 5 phần bằng nhau , trong đó có một phần được tô màu . Đã tô màu một phần năm hình vuông “
Trong toán học để thể hiện một phần năm hình vuông người ta dùng số “ Một phần năm “ 
- Viết là : . 
b. Luyện tập
Bài 1: Gọi HS nêu bài tập 1 .
- Yêu cầu HS suy nghĩ và tự làm bài, phát biểu ý kiến .
- Nhận xét và ghi điểm.
Bài 2: Yêu cầu HS nêu đề bài .
- Yêu cầu lớp trả lời miệng.
- Vì sao em biết ở hình A có một phần năm số ô vuông được tô màu ?
- Nhận xét ghi điểm HS .
Bài 3: Gọi một em nêu đề bài 3 .
- Hướng dẫn HS quan sát hình vẽ và làm bài .
- GV nhận xét đánh giá
3. Củng cố , dặn dò
- Nhận xét đánh giá tiết học 
- Dặn về nhà học và làm bài tập .
- 4 HS lên đọc bảng chia 5.
- Lớp nhận xét .
- Quan sát các thao tác của GV, phân tích bài toán , sau đó nhắc lại .
- Một phần năm .
- Lắng nghe , đọc và viết số vào bảng con.
- Đã tô màu hình nào ?
- Các hình đã tô màu hình là A , C, D 
- Hình nào có số ô vuông được tô màu ?
- Các hình có một phần năm số ô vuông tô màu là hình A ,C 
- Vì hình A có tất cả 10 ô vuông và đã tô màu 2 ô vuông 
- Hình a đã khoanh một phần năm số con vịt 
- Nhận xét bài làm của bạn .
- Hai HS nhắc lại nội dung bài.
- Về nhà học bài và làm bài tập .
Tập đọc : SƠN TINH, THUỶ TINH.
I. Yêu cầu
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng, đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện.
- Hiểu nội dung: Truyện giải thích nạn lũ lụt ở nước ta là do Thủy Tinh ghen tức Sơn Tinh gây ra, đồng thời phản ánh việc nhân dân đắp đê chống lụt.(trả lời được câu hỏi 1, 2, 4)
- Ý thức tốt trong giờ học.
* HS khá giỏi trả lời được câu hỏi 3.
II .Chuẩn bị : Tranh minh họa , bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc 
III. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
 Tiết 1
1. Kiểm tra bài cũ 
 - Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi trong bài 
“ Voi nhà“đã học ở tiết trước . 
2. Bài mới: Giới thiệu bài
a. Luyện đọc 
- GV đọc mẫu diễn cảm bài văn . 
- HDH luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ.
* Yêu cầu đọc từng câu : nghe và chỉnh sửa lỗi cho HS về các lỗi phát âm.
* Đọc từng đoạn 
+ Yêu cầu HS đọc đoạn 1.
- Yêu cầu lớp đọc thầm và nêu cách ngắt giọng .
- Hướng dẫn HS ngắt giọng câu khó .
- Theo em “cầu hôn” có nghĩa là gì ?
- Yêu cầu một HS đọc lại đoạn 1 .
+ Yêu cầu một em đọc đoạn 2 .
- Mời một HS đọc lại lời của Vua Hùng ( giọng dõng dạc , trang trọng , chú ý nhấn giọng các từ chỉ lễ vật ) sau đó nhận xét và cho HS cả lớp luyện đọc lại câu này .
- Gọi một em đọc lại đoạn 2 
+ Yêu cầu HS đọc phần còn lại của bài .
- Gọi một HS đọc lời tả cuộc chiến giữa hai vị thần chú ý nhấn giọng ở các từ : hô mưa , gọi gió , bốc dời , nước dâng lên bao nhiêu , núi cao lên bấy nhiêu ,. .
+ Yêu cầu HS nối tiếp đọc lại cả bài .
* Luyện đọc trong nhóm.
- Chia lớp thành các nhóm nhỏ , mỗi nhóm 3 em và yêu cầu đọc theo nhóm 
- Theo dõi HS đọc và uốn nắn cho HS .
* Thi đọc 
-Yêu cầu 2 nhóm thi đọc 
* Đọc đồng thanh 
- Yêu cầu đọc đồng thanh đoạn 1,2 của bài. 
Tiết 2 
b. Tìm hiểu bài 
- Yêu cầu lớp đọc thầm trả lời câu hỏi :
- Những ai đến cầu hôn Mị Nương ?
- Họ là những vị thần từ đâu đến ?
GV: + Chúa miền non cao là thần núi.
 + Vua vùng nước thẳm là thần biển.
- Hùng Vương đã phân xử việc hai vị thần cùng đến cầu hôn bằng cách nào ?
- Lễ vật gồm những gì ?
- Vì sao Thuỷ Tinh lại đùng đùng nổi giận cho quân đuổi đánh Sơn Tinh ?
- Thuỷ Tinh đã đánh Sơn Tinh bằng cách nào ?
- Sơn Tinh đã chống lại Thuỷ Tinh ra sao ?
- Ai là người chiến thắng trong cuộc chiến này ?
- Kể lại toàn bộ cuộc chiến đấu giữa hai vị thần ?
- Câu văn nào trong bài cho thấy Sơn Tinh là người luôn chiến thắng trong cuộc chiến này ?
-Yêu cầu lớp thảo luận trả lời câu hỏi 4 .
Kết luận: Đây là câu chuyện truyền thuyết .đều được nhân dân ta xây dựng nên bằng trí tưởng tượng phong phú chứ không có thật . Tuy nhiên câu chuyện lại cho ta biết sự thật trong cuộc sống có từ hàng nghìn năm nay , đó là nhân dân ta đã chống bão lụt rất kiên cường .
c. Luyện đọc lại 
- Yêu cầu 3H thi đọc bài
- Mời em khác nhận xét , giáo viên ghi điểm sau mỗi lần HS đọc bài .
3. Củng cố dặn dò 
- Nội dung câu chuyện giải thích hiện tượng gì trong năm?
- GV nhận xét đánh giá .
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới .
- 2 em lên bảng đọc bài và trả lời câu hỏi của GV.
- Lớp nghe đọc mẫu và đọc thầm theo 
- Luyện đọc: tuyệt trần, cuồn cuộn, đuối sức, tức giận
- Một HS đọc đoạn 1 câu chuyện .
- Luyện ngắt giọng :Một người là Sơn Tinh , / chúa miền non cao ,/còn người kia là Thuỷ Tinh , / vua vùng nước thẳm .
- cầu hôn: xin lấy người con gái làm vợ.
- 1 em đọc bài , lớp nghe và nhận xét 
- 1 HS khá đọc đoạn 2 .
- Luyện ngắt giọng :Hãy đem đủ một trăm ván cơm nếp ,/ hai trăm nệp bánh chưng,/ voi chín ngà , / gà chín cựa / ngựa chín hồng mao ./
- Một em đọc lại đoạn 2 .
- Một HS khá đọc đoạn còn lại .
- HS luyện đọc 2 câu này .
- Từ đó ,/ năm nào Thuỷ Tinh cũng dâng nước lên đánh Sơn Tinh ./ Gây lũ lụt khắp nơi nhưng lần nào Thuỷ Tinh cũng chịu thua .//
- Lần lượt nối tiếp nhau đọc mỗi em một đoạn đọc lại cả bài văn ..
- Lần lượt từng em đọc đoạn theo yêu cầu trong nhóm .
- 2 nhóm thi đọc bài 
- Lớp đọc đồng thanh theo yêu cầu.
- Lớp đọc thầm bài trả lời câu hỏi 
- Sơn Tinh và Thuỷ Tinh .
- Sơn Tinh ở miền non cao , Thuỷ Tinh là vua miền sông nước .
- Hùng Vương cho phép ai mang đủ lễ vật đến trước thì được kết hôn cùng Mị Nương .
- Một trăm ván cơm nếp , hai trăm nệp bánh chưng , voi chín ngà , gà chín cựa , ngựa chín hồng mao ,..
- Vị Thuỷ Tinh đã đến muộn không lấy được Mị Nương .
- Thuỷ Tinh hô , mưa gọi gió , dâng nước cuồn cuộn .
- Sơn Tinh bốc từng quả đồi , dời từng dãy núi để chặn dòng nước lại . 
- Sơn Tinh là người chiến thắng .
- Hai em kể lại trận chiến Sơn Tinh và Thuỷ Tinh.
- Là câu : Thuỷ Tinh dâng nước lên bao nhiêu Sơn Tinh lại dâng đồi lên cao bấy nhiêu .
- Hai em ngồi cạnh nhau thảo luận 
- Đại diện lên trả lời trước lớp .
- H thi đọc
- Lớp nhận xét giọng đọc của bạn .
- HS phát biểu ý kiến.
- Hai em nhắc lại nội dung bài .
- Về nhà học bài xem trước bài mới .
Toaùn : 	LUYỆN TẬP 
I. Yêu cầu:
- Thuoäc baûng chia 5. 	
- Biết giải bài toán có một phép chia(trong bảng chia 5)
- Yêu thích môn học.
* Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3.
II .Chuẩn bị : 
III. Các hoạt động dạy học :Viết sẵn bài tập 3 lên bảng phụ.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 1.Bài cũ :
-Gọi học sinh lên bảng sửa bài tập về nhà .
- Tìm một phần năm trong các hình tô màu .
-Nhận xét đánh giá bài học sinh .
 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: 
-Hôm nay các em sẽ củng cố các kiến thức trong bảng chia 5 . Một phần năm.
 C/ Luyện tập:
-Bài 1: -Gọi HS nêu bài tập 1.
- Mời một em lên bảng làm bài .
- Yêu cầu lớp làm vào vở .
- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng bảng chia 5 .
-Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2 :-Yêu cầu HS nêu đề bài .
- Gọi 4 em lên làm bài trên bảng .
- Yêu cầu lớp làm vào vở .
- Yêu cầu cả lớp nhận xét bài các bạn trên bảng .
-Hỏi : Một bạn nói : “ Khi biết kết quả của 
5 x 2 = 10 ta có thể ghi ngay kết quả của 10 : 5 mà không cần tính “ Theo em bạn nói đúng hay sai ? Vì sao?
- Nhận xét và ghi điểm học sinh .
Bài 3 -Gọi 1 em nêu đề bài .
- Có tất cả bao nhiêu quyển vở ?
-Chia đều cho 5 bạn nghĩa là chia như thế nào ? 
- Yêu cầu một em lên bảng thực hiện .
- Yêu cầu làm bài vào vở .
- Nhận xét ghi điểm học sinh .
Bài 4 -Gọi 1 em nêu yêu cầu của bài .
- Có tất cả bao nhiêu quả cam ?
- Mỗi đĩa xếp được mấy quả ? 
- Muốn biết xếp được mấy đĩa ta làm phép tính gì ?
- Yêu cầu một em lên bảng thực hiện .
- Yêu cầu làm bài vào vở .
- Yêu cầu lớp nhận xét bài trên bảng .
Bài 5 -Gọi một em nêu đề bài 5 .
- Hướng dẫn HS quan sát hình vẽ và làm bài .
-Vì sao em biết hình a đã khoanh vào một phần năm số con voi ? 
-Giáo viên nhận xét đánh giá
d) Củng cố - Dặn dò:
-Yêu cầu nêu cách tính một phần năm của một số 
*Nhận xét đánh giá tiết học 
–Dặn về nhà học và làm bài tập .
-Hai học sinh lên bảng chỉ hình và nêu kết quả .
-Hai học sinh khác nhận xét .
*Lớp theo dõi giới thiệu bài
-Vài học sinh nhắc lại tựa bài
- Một em đọc đề bài .
- một em lên bảng làm bài. Lớp làm vào vở
- Thi đọc thuộc lòng bảng chia 5.
- Nhận xét bạn .
- Một em đọc đề bài .
- 4 em lên bảng ,mỗi em làm một phép tính nhân và một phép tính chia theo đúng cặp .
-Lớp thực hiện tính vào vở .
- Lớp lắng nghe và nhận xét .
Bạn nói đúng vì hai phép chia 10 : 2 và 10 : 5 được lập ra từ phép nhân 2 x 5 = 10 . Khi lập phép chia từ phép nhân nào đó ta lấy tích chia cho thừa số này thì được thừa số kia .
- Có 35 quyển vở chia đều cho 5 bạn . Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở .
- Có 35 quyển vở .
- Chia thành 5 phần bằng nhau mỗi bạn nhận được một phần .
- Một em lên bảng giải bài , lớp làm vào vở .
Giải :- Mỗi bạn có số quyển vở là :
 35 : 5 = 7 ( quyển vở ) 
 Đ/S : 7quyển vở 
- Có 25 quả cam được xếp vào các đĩa , mỗi đĩa 5 quả . Hỏi xếp được vào mấy đĩa.
- Có 25 quả cam .
- Mỗi đĩa xếp được 5 quả .
- Làm phép tính chia 25 : 5 = 
- Một em lên bảng giải bài , lớp làm vào vở .
Giải :- Số đĩa xếp được là :
 25 : 5 = 5 ( đĩa ) 
 Đ/S : 5 đĩa 
- Nhận xét bài bạn trên bảng .
- Hình nào đã khoanh vào một phần năm số con voi ? 
- Hình a đã khoanh một phần năm số con voi . 
- Vì hình a có 15 con voi đã khoanh vào 3 con voi .
- Lớp nhận xét bài làm của bạn .
-Hai học sinh nhắc lại cách tính một phần năm của một số. -Về nhà học bài và làm bài tập .
Đạo đức : ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA KÌ II
I. Yêu cầu : ... ột còi để tổ chức trò chơi , kẻ các ô vuông cho trò chơi mỗi ô vương có kích thước 0,6 - 0,8 m ( kẻ 2 - 4 nhóm ô để có thể tổ chức cho 2- 4 đội cùng chơi ). 
C/ Lên lớp : 
 Nội dung và phương pháp dạy học 
Định lượng 
Đội hình luyện tập
 1.Bài mới a/Phần mở đầu :
-Giáo viên nhận lớp phổ biến nội dung tiết học .
- Đứng tại chỗ xoay đầu gối , xoay hông ,vai , xoay cổ chân .
- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên địa hình 80 - 90 m
- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu . 
- Ôn một số động tác của bài thể dục phát triển chung mỗi động tác 
2 lần x 8 nhịp .
- Kiểm tra bài cũ , theo đội hình hàng ngang hoặc vòng tròn .
 b/Phần cơ bản :
- Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông 1 - 2 lần 15m
- Đội hình tập như các bài trước đã học . GV hoặc cán sự lớp điều khiển .
- Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang 2 lần 10 m
- Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông 2 lần 10 - 15 m
- Đi nhanh chuyển sang chạy 2 - 3 lần 18 - 20 m
- Trước khi đi nhắc nhớ HS không đặt chân chạm đất phía trước bằng gót bàn chân . Chạy xong không dừng lại đột ngột mà chạy giảm dần tốc độ .
-Cho học sinh tập thành nơi vạch xuất phát , mỗi đợt chạy xong vòng sang hai bên đi thường về tập hợp ở cuối hàng chờ lần tập tiếp theo . GV và lớp nhận xét , nếu cần Gv có thể làm mẫu và giải thích thêm để HS nắm được động tác sau đó cho HS chạy lần 2 .
-Trò chơi : “ Nhảy đúng - nhảy nhanh “2 - 3 lần
- GV nêu tên trò chơi vừa làm mẫu và nhắc lại cách chơi sau đó cho một số em thực hiện thử , GV nhận xét giải thích thêm cho tất cả các em đều biết cách chơi . Tiếp theo cho cả lớp lần lượt chơi thử một lần . Từ lần 2 đến lần 3 GV cho thi đua giữa các tổ xem tổ nào nhảy đúng và nhanh hơn .Khi học sinh trước nhảy vào ô số 1 , thì học sinh tiếp theo từ vạch chuẩn bị vào vạch xuất phát , khi có lệnh mới được nhảy , nhảy xong đi thường về tập hợp ở cuối hàng . 
 c/Phần kết thúc:
- Đi đều theo 2 - 4 hàng dọc và hát : 2 phút do cán sự lớp điều khiển .
-Cúi lắc người thả lỏng 5 - 6 lần . Nhảy thả lỏng ( 6 - 10 lần )
- Tổ chức cho cả lớp chơi trò chơi : “ Tự chọn “
-Giáo viên hệ thống bài học 
1 phút
2phút
2phút
6phút
6 phút
8 phút
2phút
2phút
1 phút
 — — — — 
 — — — — 
 — — — — 
 — — — — 
 — — — — 
 Giáo viên 
 GV
 Thứ sáu ngày tháng năm 200
Toán : chu vi hình tam giác chu vi hình tứ giác 
A/ Mục tiêu :- Giúp HS : Nhận biết được chu vi hình tam giác chu vi hình tứ giác là tổng độ dài các cạnh của hình đó . Biết cách tính chu vi tam giác , chu vi tứ giác bằng cách tính tổng độ dài của các cạnh hình đó .
B/ Chuẩn bị : - Hình tam giác , tứ giác như trong phần bài học SGK
C/ Lên lớp :	
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 1.Bài cũ :
-Gọi học sinh lên bảng sửa bài tập tìm x 
-Yêu cầu mỗi em làm một cột .
 x : 3 = 5 và x : 4 = 6 
-Nhận xét đánh giá phần bài cũ .
 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: 
-Hôm nay chúng ta tìm hiểu về cách tính chu vi hính tam giác và chu vi hình tứ giác . 
 b) Khai thác:
1.1 Giới thiệu về cạnh và chu vi hình tam giác 
- Vẽ lớn lên bảng hình tam giác như bài học .
- Yêu cầu học sinh đọc tên hình . 
- Hãy đọc tên các đoạn thẳng có trong hình ?
-Các đoạn thẳng mà các em vừa đọc tên đó chính là các cạnh của hình tam giác ABC .
- Vậy hình tam giác ABC có mấy cạnh ? Đó là những cạnh nào ?
- Giáo viên chỉ hình và nêu : Cạnh của hình tam giác chính là các đoạn thẳng tạo thành hình đó .
- Yêu cầu quan sát : - Cho biết độ dài của từng đoạn thẳng AB ,BC , CA ?
- Hãy tính tổng độ dài các cạnh AB , BC , CA ?
 - Vậy tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC là bao nhiêu ? 
- Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC chính là chu vi của tam giác ABC .
- Vậy chu vi tam giác ABC bằng bao nhiêu ?
1.2 Giới thiệu về cạnh và chu vi hình tứ giác 
- Hướng dẫn học sinh tương tự như đối với hình tam giác trên .
 c) Luyện tập:
-Bài 1: - Giáo viên nêu bài tập 1 .
-Bài này yêu cầu ta làm gì .
- Khi biết độ dài của các cạnh muốn tính chu vi tam giác đó ta làm như thế nào ?
-Yêu cầu học sinh thực hiện vào vở .
- Mời một em lên tính trên bảng .
-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn
-Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2 : - Yêu cầu học sinh nêu đề bài 
-Hướng dẫn HS thực hiện như bài tập 1 . 
+Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh 
-Bài 3: - Giáo viên nêu bài tập 3 .
- Gọi hai em nhắc lại cách đo độ dài của một đoạn thẳng cho trước .
-Yêu cầu học sinh thực hiện vào vở .
- Mời một em lên tính trên bảng .
-Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn
-Giáo viên nhận xét đánh giá
 d) Củng cố - Dặn do
*Nhận xét đánh giá tiết học 
–Dặn về nhà học và làm bài tập .
-Hai học sinh lên bảng sửa bài .
- x : 3 = 5 x : 4 = 6 
 x = 5 x 3 x = 6 x 4 
 x = 15 x = 24
-Hai học sinh khác nhận xét .
*Lớp theo dõi giới thiệu bài
-Vài học sinh nhắc lại tựa bài
-Lớp quan sát hình .
- Hình tam giác ABC .
- Đoạn thẳng AB , BC , CA .
- Tam giác ABC có 3 cạnh đó là AB, BC , CA .
- Đoạn AB dài 3cm , BC dài 5cm , CA dài 4cm 
-Thực hiện tính tổng :3 cm + 5 cm + 4 cm =12 cm
-Tổng độ dài các các cạnh là 12 cm .
- Chu vi hình tam giác ABC là 12 cm .
- Tiến hành tìm hiểu như đối với hình tam giác .
- Chỉ khác hình tứ giác có 4 cạnh ta tính chu vi tứ giác là tính tổng độ dài 4 cạnh .
- Một em nêu bài tập 1 
- Tính chu vi hình tam giác khi biết độ dài các cạnh.
- Ta tính tổng độ dài các cạnh của tam giác đó .
a / Chu vi hình tam giác là : 
3 cm + 5 cm + 7 cm = 15 cm 
b/ Chu vi hình tam giác là : 
6 cm + 2 cm + 4 cm = 12 cm 
- Lớp nhận xét bài bạn .
-Một em nêu đề bài .
- Lớp làm vào vở , 2 em lên bảng tính .
- Lớp nhận xét bài bạn . 
- Hai em đọc đề bài .
- Lần lượt một số em nêu cách đo độ dài của một đoạn thẳng cho trước .
- Một em lên bảng giải bài .
* Giải : Chu vi hình tam giác ABC là :
 3 + 3 + 3 = 9 ( cm )
 Đ/ S : 9 cm .
- Lớp nghe và nhận xét bạn .
-Vài học sinh nhắc lại nội dung bài 
-Về nhà học bài và làm bài tập còn lại
 Tự nhiên xã hội : Ôn tập : tự nhiên .
A/ Mục tiêu : - Củng cố và khắc sâu những kiến thức về chủ đề tự nhiện về các loài cây , con vật và Mặt Trời , Mặt Trăng và các vì sao . Ôn kĩ năng xác định phương hướng bằng Mặt Trơpì . Có tình yêu đối với thiên nhiên và có ý thức bảo vệ thiên nhiên .
B/ Chuẩn bị : - Tranh vẽ của học sinh ở hoạt động nối tiếp bài 32 . Giấy bút , Tranh ảnh liên quan đến chủ đề tự nhiên . 
C/ Lên lớp :	
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ Kiểm tra bài cũ : - Gọi 3 em lên bảng .
- Hãy kể tên một số cây và loài vật mà em biết ?
- Cây cối và loài vật có thể sống được những nơi nào ?
- Nêu cách xác định phương hướng bằng Mặt Trời ?
- Mặt Trăng có hình dạng gì ? Ngoài Mặt Trăng bầu trời ban đêm còn có gì ?
 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài
-Tiết học hôm nay chúng ta sẽ ôn tập lại các kiến thức đã học trong chương Tự nhiên . 
-Hoạt động 1 :Ai nhanh tay nhanh mắt hơn . 
- Yêu cầu lớp thảo luận theo 2 đội , các đội dựa vào tranh ảnh sưu tầm được và các kiến thức đã học về các loại cây và con vật hãy xếp theo bảng ghi sẵn nói về các chủ đề quy định 
- Lắng nghe các nhóm trình bày .
- Nhận xét bổ sung và ghi điểm đối với từng nhóm .
* Cho điểm : - Nói đúng , đủ kiến thức và trình bày đẹp 
 10 điểm 
- Đội nào nhiều điểm hơn là đội thắng cuộc .
- Phát thưởng cho nhóm thắng cuộc .
-Hoạt động 2 : Trò chơi : “ Ai về nhà đúng “ .
- Chia lớp thành 2 đội .
- Phát các bức vẽ đến từng đội ( mỗi đội 5 bức vẽ về ngôi nhà và phương hướng của nhà ở bài 32 ) .
- Phổ biến cách chơi tiếp sức .
-Nhận xét đánh giá đội chiến thắng .
- Hỏi các học sinh về tác giả từng bức tranh và so sánh với kết quả của đội chơi .
-Hoạt động 3 : “ Hùng biện về bầu trời “ .
- Yêu cầu các nhóm làm việc và trả lời câu hỏi .
- Em biết gì về bầu trời , ban ngày và ban đêm (có những gì ? Chúng như thế nào ? )
- Sau 7 phút mời các nhóm cử đại diện trình bày .
* Chốt ý chính : - Mặt Trăng và Mặt Trời có gì giống nhau về hình dạng ? Có gì khác nhau ? Mặt Trời và các vì sao có gì giống nhau ? Ở điểm nào ?
-Hoạt động 4 : Phiếu bài tập .
- Phát phiếu học tập đến các nhóm .
- Đánh dấu X vào trước các ý em cho là đúng .
a/ Mặt Trời và Mặt Trăng đều ở rất xa Trái Đất .
b/ Cây chỉ sống ở trên cạn và dưới nước .
c/ Loài vật có rất nhiều ích lợi .
d/ Trái Đất được chiếu sáng và sưởi ấm bởi các vì sao .
e/ Loài vật sống cả trên cạn , dưới nước và trên không .
g/ Cây chỉ có ích lợi che bóng mát cho con người .
h/ Trăng lúc nào cũng tròn .
2. Hãy kể tên : 
- 2 con vật sống trên cạn - 2 con vật sống dưới nước 
- 2 loại cây sống trên cạn - 2 loại cây sống dưới nước 
- Nhìn lên bầu trời bạn thấy những gì ?
 d) Củng cố - Dặn do:
-Cho học sinh liên hệ với cuộc sống hàng ngày.
- Xem trước bài mới .
- Ba em lên bảng trả lời .
- Kể tên : Cây cam , cây mít , cây phong lan , cây sen , cây bèo ; Con trâu , bò , chim , cá , tôm ...Cây cối và các loài vật có thể sống trên cạn , dưới nước , trên không . Hai em lên xác định phương hướng bằng Mặt Trời . Mặt Trăng hình tròn sáng dịu , xung quanh Mặt Trăng có các vì sao .
- Hai em nhắc lại tựa bài .
- Các đội thảo luận sau đó cử 6 đại diện lên để xếp các tranh trình bày theo đúng cột giáo viên quy định , các thành viên khác trong nhóm có thể bổ sung .
Nơi sống 
Con vật 
Cây cối
Trên cạn
Dưới nước 
Trên không 
Cả trên cạn và dướinước
- Lần lượt 6 đại diện 2 đội lên dán tên cây , con vào bảng theo đúng chủ đề .
- Hai đội nhận xét bổ sung cho nhau .
-Các đội nhận tranh từ giáo viên 
- Thảo luận để hoàn thành yêu cầu .
- Cử 5 đại diện lên bảng chơi tiếp sức ( em thứ nhất lên xác định ngôi nhà thì em thứ 2 lên gắn hướng ngôi nhà ) .
-Lớp theo dõi nhận xét bình chọn đội chiến thắng .
- Trong nhóm người hỏi người trả lời sau đó phân công người lên trình bày dưới dạng kịch hoặc dưới dạng lần lượt nối tiếp nhau .
- Đại diện các nhóm lên trình bày .
- Lắng nghe và nhận xét nhóm bạn .
- Lần lượt từng cá nhân trả lời .
- Lớp chia thành các nhóm .
- Từng nhóm thảo luận để hoàn thành các yêu cầu trong phiếu học tập .
- Sau 6 phút các nhóm cử đại diện trình bày trước lớp .
- Lắng nghe nhận xét bổ sung nhóm bạn .
- Bình chọn nhóm thắng cuộc .
- Hai em nêu lại nội dung bài học .
-Về nhà học thuộc bài và xem trước bài mới 

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN CA SANGCHIEU TUAN 25 LOP 2.doc