Giáo án khối lớp 2 - Tuần học 9 năm 2009

Giáo án khối lớp 2 - Tuần học 9 năm 2009

TẬP ĐỌC: ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HKI (T1).

 ĐỌC THÊM BÀI NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI

I. Mục tiêu : - Đọc đúng, rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu (phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 35 tiếng / phút.

- Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài ; trả lời được các câu hỏi về nội dung bài TĐ. Thuộc khoảng 2 đoạn thơ đã học.

- Bước đầu thuộc bảng chữ cái (BT2). Nhận biết và tìm được 1 số từ chỉ sự vật (BT3, BT4).

- HS khá, giỏi đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thp (tốc độ đọc trên 35 tiếng / phút)

- Biết dặt câu theo mẫu Ai là gì ? (BT2). Biết xếp tên riêng người theo thứ tự bảng chữ cái (BT3).

II. Chuẩn bị: - Phiếu viết tên từng bài tập đọc (gồm cả các văn bản thông thường). Bút dạ, giấy khổ to kẻ sẵn bảng BT3.

 

doc 20 trang Người đăng haihoa22 Ngày đăng 08/11/2018 Lượt xem 35Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án khối lớp 2 - Tuần học 9 năm 2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 9
 Thứ Hai, ngày 19 tháng 10 năm 2009 
TẬP ĐỌC: ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HKI (T1). 
 ĐỌC THÊM BÀI NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI
I. Mục tiêu : - Đọc đúng, rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu (phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 35 tiếng / phút. 
- Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài ; trả lời được các câu hỏi về nội dung bài TĐ. Thuộc khoảng 2 đoạn thơ đã học.
- Bước đầu thuộc bảng chữ cái (BT2). Nhận biết và tìm được 1 số từ chỉ sự vật (BT3, BT4).
- HS khá, giỏi đọc tương đối rành mạch đoạn văn, đoạn thp (tốc độ đọc trên 35 tiếng / phút)
- Biết dặt câu theo mẫu Ai là gì ? (BT2). Biết xếp tên riêng người theo thứ tự bảng chữ cái (BT3).
II. Chuẩn bị: - Phiếu viết tên từng bài tập đọc (gồm cả các văn bản thông thường). Bút dạ, giấy khổ to kẻ sẵn bảng BT3..
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
TIẾT 1:
1. Bài cũ: Ngày hôm qua đâu rồi
- GV yêu cầu HS đọc và trả lời câu hỏi bài: 
- Nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới: Ôn tập, kiểm tra Tập đọc và học thuộc lòng 
Hoạt động 1: Ôn luyện tập đọc - Cho HS lên bảng bốc thăm chọn bài tập đọc. (8 Em)
- Yêu cầu HS đọc bài và trả lời 1 câu hỏi về nội dung.
- Nhận xét, ghi điểm.
Hoạt động 2: Đọc thuộc lòng bảng chữ cái.
- GV mời HS đọc thuộc lòng bảng chữ cái.
- Tổ chức cho cả lớp đọc thuộc lòng bảng chữ cái:
Đọc nối tiếp nhau bảng chữ cái.
Thi xếp thứ tự bảng chữ cái.
- Mời 2 HS đọc lại toàn bộ bảng chữ cái.
- Nhận xét, tuyên dương.
Hoạt động 3: Ôn tập về sự vật 
- Yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài tập 3.
- Cho HS viết vào bảng con lần lượt các từ chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối hoặc phiếu để HS điền vào. Trong khi đó mời 2 HS làm vào bảng lớn.
- HS làm vào vở bài tập.
- Nhận xét.
3. Nhận xét – Dặn dò: 
- Nhận xét tiết học.
- Yêu cầu về nhà tiếp tục học thuộc lòng bảng chữ cái, đọc các bài tập đọc tuần 7 và 8, trả lời các câu hỏi cuối bài.
- Chuẩn bị: Ôn tập, kiểm tra Tập đọc và học thuộc lòng (tiết 2)
- 3 HS đọc và trả lời.
- 1 HS nhắc lại.
- HS bốc thăm và xem lại bài.
- HS đọc theo yêu cầu của lá thăm và trả lời câu hỏi.
- Lớp nhận xét.
- 3 HS đọc.
- HS thực hiện.
- Đọc nối tiếp nhau đến hết.
- HS đọc
- Cả lớp đọc thầm.
- HS thực hiện.
- Lớp nhận xét
- HS thực hiện.
- Cả lớp thực hiện theo sự điều khiển của 1 em quản trò.
Tập đọc: ÔN TẬP, KIỂM TRA GIỮA HKI (TIẾT 2). 
 ĐỌC THÊM BÀI MÍT LÀM THƠ
I. Mục tiêu: - Mức đôï yêu cầu về kĩ năng đọc như tiết 1
 -Yêu thích học môn Tiếng Việt.
II. Chuẩn bị: - Phiếu viết tên từng bài tập đọc. Bảng phị ghi sẵn mẫu câu ở BT2. 
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài mới: Ôn tập, kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng (tiết 2)
Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc. .
- GV tiến hành kiểm tra như tiết 1.
- Nhận xét, ghi điểm.
Hoạt động 2: Đặt câu theo mẫu - Gọi 1 HS đọc yêu cầu đề bài.
- Mở bảng phụ trình bày sẵn mẫu câu ở BT2:
Ai (cái gì, con gì)
là gì?
Bạn Lan
là HS giỏi.
Bố em
là bác sĩ.
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp nhau nói câu em vừa đặt.
- Nhận xét, tuyên dương.
Hoạt động 3: Ghi tên lại các nhân vật trong bài theo thứ tự bảng chữ cái
- GV nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS nêu tên bài tập đọc ở tuần 7 và nêu tên nhân vật của từng bài, ghi tên lên bảng.
- Hãy nêu những bài tập đọc có trong tuần 8 và tên các nhân vật có trong bài.
- Mời 3, 4 HS lên bảng xếp lại 5 tên riêng theo đúng thứ tự trong bảng chữ cái.
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
3. Nhận xét – Dặn dò: 
- Nhận xét tiết học 
- Yêu cầu học về nhà tiếp tục học thuộc bảng chữ cái và tiếp tục ôn luyện tập đọc, tìm từ ngữ chỉ hoạt động để đặt câu.
- Chuẩn bị: Ôn tập, kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng (tiết3).
- Hát
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
- 1 HS đọc.
- Quan sát và đọc thầm.
- HS đặt câu vào bảng con. Sau đó giơ bảng lên theo hiệu lệnh của GV. (Có thể đặt về con vật, đồ vật, người  là gì?) cho phong phú.
- Thực hiện theo yêu cầu của GV.
- 1 HS đọc.
- HS nêu: Người thầy cũ trang 56, (Dũng, Khánh); Thời khóa biểu (trang 58); Cô giá lớp em (trang 60).
- HS nêu: Người mẹ hiền trang 63, (Minh, Nam); bàn tay dịu dàng trang 66 (An); Đổi giày trang 68.
- Cả lớp làm vào bảng con: An, Dũng, Khánh. Minh, Nam.
- Lớp nhận xét.
Toán: LÍT
I. Mục tiêu: - Biết sử dụng chai 1 lít hoặc ca 1 lít để đong , đo nước, dầu 
- Biết ca 1 lít, chai một lít. Biết lít là đơn vị đo dung tích. Biết đọc, viết tên gọi và kí hiệu của lít.
- Biết thực hiện phép cộng, trừ các số đo theo đơn vị lít ; giải bài toán có liên quan đến đơn vị lít.
- BT cần làm : B1; B2 (cột 1,2) ; B4.
- Ham học toán, biết áp dụng đo dung tích trong thực tế.
II. Chuẩn bị: - Chuẩn bị ca 1 lít, chai 1 lít, bình nước.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ: Phép cộng có tổng bằng 100 
- Gọi 2 HS lên bảng đặt tính rồi tính:
37
+
63
45
+
55
18
+
82
30
+
70
- Nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới: Lít 
Hoạt động 1: Làm quen và giới thiệu ca 1 lít 	
- GV lấy 2 cốc thủy tinh to nhỏ khác nhau. Lấy bình nước rót đầy 2 cốc nước đó.
- GV hỏi: Cốc nào chứa nhiều nước hơn?
- Cốc nào chứa ít nước hơn?
- GV giới thiệu tiếp : Đây là cái ca 1 lít (hoặc chai 1 lít), rót nước cho đầy ca (chai) này ta được 1 lít nước.
- Để đo sức chứa của 1 cái chai, cái ca, cái thùng  ta dùng đơn vị đo là lít, lít viết tắt là l.
- Gọi vài HS đọc lại: Một lít, hai lít.
Hoạt động 2: Luyện tập 
* Bài 1:
- Yêu cầu HS nêu yêu cầu của bài 1.
- HS xem hình vẽ bài 1 rồi ghi vào phần đọc, viết tên gọi lít.
- GV sửa bài, nhận xét.
* Bài 2: Tính theo mẫu
 9l + 8l = 17l	15l + 5l = 
 17l – 6l =	18l – 5l =
- GV sửa bài, nhận xét.
* Bài 3:ND ĐC
* Bài 4:
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài 4.
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- GV sửa bài, nhận xét.
3.Tổng kết – Dặn dò: 
- Nhận xét tiết học.
- Làm lại bài tập đã làm sai.
- Chuẩn bị:Luyện tập.
- 2 HS lên thực hiện.
- HS quan sát.
- Cốc to.
- Cốc nhỏ.
- HS quan sát.
- HS nhắc lại.
- HS đọc lại.
- 1 HS đọc.
- 1l, 2l.
- Đọc viết theo mẫu.
- HS làm bài vào vở.
- 1 HS đọc.
Hs trả lời
Giải:
Số lít nước mắm cả hai lần cửa hàng đó bán được:
12 + 15 = 27 (l)
Đáp số: 27 lít.
MĨ THUẬT: VTM : VẼ CÁI MŨ
 Thứ Ba ngày 20 tháng 10 năm 2009
THỂ DỤC: ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG, ĐIỂM SỐ 1,2-1,2 THEO ĐỘI HÌNH
I. Mục tiêu: - Thực hiện được các động tác của bài TD PTC. 
- Bước đầu biết cách điểm số 1-2 1-2 theo đội hình hàng dọc và theo hàng ngang (có thể còn chậm). TTCC 1,2,3 NX 3(cả lớp)
II. Chuẩn bị: Sân trường rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, an toàn.Còi.
III.Các hoạt động dạy - học:
Nội dung
Định lượng
Tổ chức luyện tập
1. Phần mở đầu:
GV tập hợp lớp, phổ biến nội quy, yêu cầu giờ học.
Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhịp.
Xoay các khớp: cổ tay, cánh tay, hông, đầu gối.
Đi đều và hát.
2. Phần cơ bản:	
Điểm số: 1 – 2; 1 – 2;  theo hàng dọc.
Ôn bài thể dục phát triển chung.
Thi thực hiện bài thể dục.
Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”.
3. Phần kết thúc:
Cúi người thả lỏng.
GV nhận xét tiết học.
Giao bài tập về nhà.
6’
24’
6’
- Theo đội hình 4 hàng ngang.
x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
 GV
Theo đội hình 4 hàng dọc. Cán bộ lớp điều khiển.
x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x CSL
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
Theo đội hình 4 hàng dọc.
x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x CSL
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
- Theo đội hình 4 hàng dọc. Lần đầu GV tổ chức 1 nhóm HS làm mẫu. GV hô khẩu lệnh. Sau đó chỉ dẫn cho từng HS cách điểm số của mình.
Lần 2 – 3: HS tự tập.
GV chia tổ HS tự tập.
Các tổ thi đua dưới sự điều khiển của tổ trưởng.
HS chơi theo lệnh của GV.
HS lắng nghe.
- Về nhà ôn cách điểm số.
Toán: LUYỆN TẬP 
I. Mục tiêu: - Biết thực hiện phép tính và giải toán với các số đo theo đơn vị lít.
- Biết sử dụng chai 1 lít hoặc ca 1 lít để đong đo nước, dầu, 
- Biết giải toán có liên quan đến đơn vị lít.
- BT cần làm : B1 ; 2 ; 3.
- Rèn HS tính cẩn thận, chính xác, khoa học.
II. Chuẩn bị: Bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ: Lít 
- GV gọi 2 HS lên bảng thực hiện các yêu cầu sau:
7l
+
8l
=
3l
+
7l
+
4l
=
12l
+
9l
=
7l
+
12l
+
2l
=
- Nhận xét, ghi điểm.
2. Giới thiệu bài: Luyện tập 
Hoạt động 1: Tính 
* Bài 1: Trang 43
- Yêu cầu HS nêu cách tính. 
- Sửa bài: K. quả lần lượt là : 3 l ; 10 l ; 4 l ; 21 l ; 23 l
*Bài 2:Trang 43
- Nêu yêu cầu của bài 2.
- Ta phải làm thế nào để biết số nước trong cả 2 ca nước.
- Tương tự GV hứơng dẫn 2 bài còn lại.
- GV sửa bài, nhận xét.
Hoạt động 2: Giải toán 
*Bài 3:
- Yêu cầu HS đọc đề toán
- Gạch dưới những gì bài toán cho và hỏi.
- Bài toán ở dạng gì?
- GV tóm tắt ở bảng
- GV sửa bài và nhận xét.
*Bài 4: ND ĐC
Hoạt động 3: Trò chơi thi đong nước
- GV nêu cách chơi và luật chơi. Chia lớp thành 2 đội: A và B.
 ... V hướng dẩn hs đoc thêm bài mua kính
- Gv yêu cầu HS ghi lời cảm ơn hay xin lỗi ứng với mỗi tình huống sau:
Khi bạn hướng dẫn em gấp chiếc thuyền giấy.
Khi em làm rơi chiếc bút của bạn.
Khi em mượn sách của bạn và trả không đúng hẹn.
Khi có khách đến chơi nhà biết em học tập tốt, chúc mừng em.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV chọn mẫu câu hay ghi lên bảng.
Hoạt động 2ø: Dấu chấm, dấu phẩy 
- 1 HS đọc bài ở bảng phụ
- Chấm 10 vở đầu tiên.
- Nhận xét, tuyên dương.
3. Nhận xét – Dặn dò: 
 - Nhận xét tiết học. 
- Về tiếp tục ôn các bài học thuộc lòng.
- Chuẩn bị: Ôn tập, kiểm tra Tập đọc và học thuộc lòng (tiết 7)
- 2 HS lên bảng làm.
- 1 HS nhắc lại.
- HS thực hiện theo yêu cầu của GV.
- HS nói miệng sau đó ghi vào vở:
Cảm ơn bạn rất nhiều.
Mình xin lỗi, lần sau mình sẽ cẩn thận hơn.
Xin lỗi bạn vì mình đã trả không đúng hẹn.
Con cảm ơn bác, con sẽ cố gắng học tốt hơn nữa.
- HS đọc.
- HS nêu cách làm.
- Nhận xét.
- Làm vở bài tập.
- 1 HS làm bảng phụ và 1 HS đọc miệng.
- Nhận xét, sửa bài.
- 2 HS đọc toàn bài Nằm mơ.
Tập viết: ÔN TẬP, KIỂM TRA GIỮA HKI (TIẾT 7)
ĐỌC THÊM BÀI CÔ GIÁO LỚP EM
I. Mục tiêu: - Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như Tiết 1.
- Biết cách tra mục lục sách (BT2) ; nói đúng lời mời, nhờ, đề nghị theo tình huống cụ thể (BT3).
II Chuẩn bị: - Phiếu ghi các bài học thuộc
 III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ: Ôn tập, kiểm tra Tập đọc và học thuộc lòng (tiết 6) 
- Kiểm tra 10 – 12 em đọc thuộc 1 trong 6 bài đã học.
-Nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới: Ôn tập, kiểm tra Tập đọc và học thuộc lòng.
Hoạt động 1: Tìm các bài đã học ở tuần 8 theo mục lục sách 
Gv hướng dẫn hs đọc thêm bài cô giáo lớp em
* Bài 1: (Miệng)
Hoạt động 2: Nói lời mời, nhờ, đề nghị
* Bài 2: (Viết)
- Hướng dẫn cách viết .
Mẹ ơi, mẹ mua giúp con 1 tấm thiếp chúc mừng cô giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam (20/11) nhé! (lời nhờ)
Để bắt đầu buổi liên hoan van nghệ xin mời các bạn cùng hát chung bài “Bốn phương trời” nhé! (lời mời).
Thưa cô, xin cô nhắc lại dùm em câu hỏi của cô! (lời đề nghị).
- Ghi bảng những lời nói hay.
- Nhận xét, tuyên dương.
3. Nhận xét – Dặn dò: 
- Chuẩn bị: Kiểm tra GKI.
- Nhận xét tiết học.
- HS thực hiện theo yêu cầu của phiếu.
- 1 HS nhắc lại.
- 1 Em đọc yêu cầu.
- Mở SGK lật hàng cuối tìm tuần 8 nói lên các bài theo thứ tự.
- Lần lượt HS nêu báo cáo kết quả.
- 1 Em đọc đề bài.
- HS nói lời phù hợp với mỗi tình huống GV nêu ra.
- HS viết theo yêu cầu.
 Thứ Năm ngày 22 tháng 10 năm 2009
THỂ DỤC : ÔN BÀI THỂ DỤC PTC , ĐIỂM SỐ 1,2 -1,2 
 THEO ĐỘI HÌNH HÀNG NGANG
I. Mục tiêu: - Ôn tập bài thể dục PTC : Thực hiện được các động tác của bài thể dục PTC.
- Biết cách điểm số 1 – 2, 1 – 2,  theo đội hình hàng ngang. 
TTCC 2 của NX 1 ; CC 1,2,3 của NX 3 : Cả lớp.
II.Chuẩn bị: Sân trường rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ, an toàn.Còi.
III. Các hoạt động dạy – học:
Nội dung
Định lượng
Tổ chức luyện tập
1. Phần mở đầu:
GV tập hợp lớp, phổ biến nội quy, yêu cầu giờ học.
Giậm chân tại chỗ, vỗ tay theo nhịp.
Xoay các khớp: cổ tay, cánh tay, hông, đầu gối.
Trò chơi: Có chúng em.
2. Phần cơ bản:
Điểm số: 1 – 2; 1 – 2;  theo đội hình hàng dọc.
Điểm số: 1 – 2; 1 – 2;  theo đội hình hàng ngang.
Ôn bài thể dục phát triển chung.
Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”.
3. Phần kết thúc:	
Cúi người thả lỏng.
GV nhận xét tiết học.
Giao bài tập về nhà.
5’
25’
5’
Theo đội hình 4 hàng ngang.
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
 GV
Theo đội hình 4 hàng dọc. Cán bộ lớp điều khiển.
x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x CSL
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
GV nhắc cách điểm số, hô khẩu lệnh cho HS điểm số. Nếu cần tập lần 3, GV để cán sự điều khiển.
- GV giải thích, làm mẫu động tác quay đầu sang trái và điểm số, sau đó sử dụng khẩu lệnh cho HS tập. Tiếp theo GV nhận xét rồi cho HS tập lần 2; 3.
GV chia tổ HS tự tập. GV sửa các động tác sai. Sau đó yêu cầu từng tổ trình diễn, báo cáo kết quả. GV và HS cùng nhận xét.
GV điều khiển, HS chơi theo hướng dẫn của GV.
Theo đội hình 4 hàng dọc.
Theo đội hình 4 hàng ngang, cán sự điều khiển.
Đi đều và hát.
HS lắng nghe.
Chính tả: KIỂM TRA GIỮA KÌ I (ĐỌC)
Toán: KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
Aâm nhạc: HỌC HÁT : CHÚC MỪNG SINH NHẬT.
GV chuyên trách dạy.
 Thứ sáu, ngày 16 tháng 10 năm 2009
 Toán: TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG
I. Mục tiêu: - Biết tìm x trong các BT dạng : x + a = b ; a + x = b (với a,b là các số có không quá 2 chữ số) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính.
- Biết cách tìm 1 số hạng khi biết tổng và số hạng kia.
- Biết giải bài toán có 1 phép trừ.
- BT cần làm : B1 (a,b, c,d, e) ; B2 (cột 1,2,3) 
- Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác, khoa học.
II. Chuẩn bị: Phóng to hình vẽ của phần bài học trên bảng?
I. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I 
- GV nhận xét bài kiểm tra tiết trước.
2. Bài mới: Tìm một số hạng trong một tổng
- Viết lên bảng 4 + 6 và yêu cầu tính tổng.
- Hãy gọi tên các thành phần trong phép cộng trên.
Hoạt động 1: Giới thiệu cách tìm một số hạng trong một tổng 
- Treo lên bảng hình vẽ một trong phần bài học.
- GV hỏi: 
Có tất cả mấy ô vuông?
Có mấy ô vuông bị che lấp?
Bài toán hỏi gì?
Số ô vuông bị che lấp là số chưa biết. Ta gọi đó là x.
Lấy x + 4 tức là viết: x + 4.
- Lấy số ô vuông chưa biết (x) cộng với số ô vuông đã biết (4) tất cả là 10 ô vuông, ta viết x + 4 = 10 (viết bảng).
- Hỏi: Trong phép tính này x là gì? 10 là gì?
- Nêu lại tên gọi thành phần và kết quả của phép cộng 
x + 4 =10
- Để tìm x, tức là số hạng chưa biết ta làm thế nào?
- Vậy để tìm x, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết, em thực hiện thế nào?
Nêu cách tìm số hạng chưa biết?
Hoạt động 2:Luyện tập 
* Bài 1: ND ĐC cột g.
- GV nhận xét, chấm điểm. Kết quả: b) 5 ; c) 6 ; 
 d) 11 ; e) 10 
* Bài 2:ND ĐC cột 5,6,7.
- Gọi HS đọc đề bài.
- Các số cần điền vào ô trống là những số nào trong phép cộng?
- Yêu cầu HS nêu cách tính tổng, cách tính số hạng còn thiếu trong phép cộng.
- Yêu cầu HS tự làm bài, gọi 2 HS lên bảng làm bài.
* Bài 3: H.dẫn rồi cho HS về nhà làm.
3. Nhận xét - Dặn dò:
- Yêu cầu HS nêu cách tìm số hạng trong 1 tổng.
- Dặn dò HS về nhà học thuộc kết luận của bài.
- Chuẩn bị: Luyện tập.
- HS lắng nghe.
- 6 + 4 = 10.
- 6 và 4 là số hạng, 10 là tổng.
- 10 Ôvuông.
- 1 Số ô vuông bị che.
- Hỏi có mấy ô vuông bị che lấp.
- x, 4 là số hạng, 10 là tổng.
- Vài HS nêu.
- Lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.
x + 4 = 10
 x = 10 – 4
 x = 6
- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.
- Tìm x.
- 4 HS lên bảng làm.
- HS nhận xét bài của bạn, kiểm tra bài của bạn mình.
- Viết số thích hợp vào ô trống.
- Là tổng hoặc số hạng còn thiếu trong phép cộng.
- HS nêu.
- Làm bài. Nhận xét bài của bạn trên bảng.
Tập làm văn: KIỂM TRA GIỮA KÌ I (VIẾT)
Kể chuyện: ÔN TẬP, KIỂM TRA GIỮA HKI (TIẾT 4)
 ĐỌC THÊM BÀI MÍT LÀM THƠ
I.Mục tiêu: - Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như Tiết 1.
- Nghe - viết chính xác, trình bày đúng bài chính tả Cân voi (BT2); tốc độ viết khoảng 35 chữ / 15 phút.
- HS khá, giỏi viết đúng, rõ ràng bài CT (tốc độ trên 35 chữ/15 phút)
- Giáo dục HS tính cẩn thận, tỉ mỉ trong khi viết.
II. Chuẩn bị: Phiếu ghi các bài tập đọc và học thuộc lòng tuần 1 - 8. Bảng phụ.Vở chính tả, sách Tiếng Việt, bảng con.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Kiểm tra bài cũ
- GV yêu cầu 3 HS kể lại từng đoạn câu chuyện 
- Nhận xét, ghi điểm.
2. Giới thiệu bài: - GV ghi tựa bài.
Hoạt động 1: Nắm nội dung bài viết
- GV đọc mẫu lần 1.
- Nêu những từ khó hiểu, GV hỏi
Ông Lương Thế Vinh cân voi bằng cách nào?
Em thấy ông Lương Thế Vinh là người như thế nào?
Hoạt động 2: Nghe viết chính tả 
- GV hỏi:
Bài viết có những từ chỉ sự vật nào cần viết hoa?
Nêu từ khó viết:
- GV đọc cho HS viết bài vào vở.
- Yêu cầu HS nêu tư thế ngồi viết.
- Nêu cách trình bày văn xuôi.
- GV đọc bài Cân voi.
- GV đọc lại bài cho HS dò bài.
- GV thu một số vở chấm.
- Nhận xét, tuyên dương.
3. Nhận xét - Dặn dò: 	
- GV nhận xét tiết học.
- Về nhà tiếp tục ôn lại các bài tập đọc, học thuộc lòng, để kiểm tra tiếp tục những em chưa được kiểm tra.
- Xem bài trả lời câu hỏi trang 72.
- HS thực hiện.
- HS nhắc lại.
- 1 Em đọc lại.
- HS đọc các từ chú thích: sứ thần, Trung Hoa, Lương Thế Vinh ở sách Tiếng Việt trang 71.
- Dắt voi xuống thuyền, đánh dấu mức chìm của thuyền rồi dắt voi lên bờ, xếp đá xuống thuyền đến khi đã đến mức đánh dấu, đem cân số đá ấy, biết con voi nặng bao nhiêu.
- Thông minh và là một người rất giỏi toán ở nước ta thời xưa...
- Viết bảng con các từ khó.
- HS mở vở.
- 1 Em nêu.
- 1 Em nêu.
- HS nghe và viết bào vào vở.
- HS đổi vở, dò bài.

Tài liệu đính kèm:

  • docGIÁO ÁN LỚP 2 TUAN 9 CHUAN KTKN.doc