Giáo án Âm nhạc lớp 2 - Trường Tiểu học Phường

Giáo án Âm nhạc lớp 2 - Trường Tiểu học Phường

I. Mục tiêu:

 - Gây không khí hào hứng.

 - Nhớ lại các bài hát lớp 1.

 - Hát đúng đều, hòa giọng.

 - Giáo viên thái đô đứng nghiêm trang trong lúc chào cờ.

 - Biết bài hát “ Quốc ca” ( bài ca của đất nước).

II. Giáo viên chuẩn bị:

 - Tập hát các bài hát lớp 1.

 - Băng mẫu bài “ Quốc ca”, kèn.

III. Các hoạt động dạy – học:

 

doc 48 trang Người đăng haihoa22 Ngày đăng 15/11/2018 Lượt xem 236Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Âm nhạc lớp 2 - Trường Tiểu học Phường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày 20 Tháng 8 năm 2007
TUẦN 1 TIẾT 1
- ÔN CÁC BÀI HÁT LỚP 1
- NGHE QUỐC CA.
----™˜----
I. Mục tiêu:
	- Gây không khí hào hứng.
	- Nhớ lại các bài hát lớp 1.
	- Hát đúng đều, hòa giọng.
	- Giáo viên thái đô đứng nghiêm trang trong lúc chào cờ.
	- Biết bài hát “ Quốc ca” ( bài ca của đất nước).
II. Giáo viên chuẩn bị:
	- Tập hát các bài hát lớp 1.
	- Băng mẫu bài “ Quốc ca”, kèn.
III. Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Ôn tập các bài hát lớp 1.
- Gợi ý cho học sinh nhớ lại các bài hát lớp 1.
- Luyện giọng.
- Giáo viên đàn giai điệu bài hát.
- Giáo viên chọn 1 vài bài hát cho học sinh biểu diễn trước lớp.
Hoạt động 2: Nghe bài “ Quốc ca”.
- Giáo viên đàn giai điệu, hát cho học sinh nghe bài hát “ Quốc ca”.
- Giáo viên đặt câu hỏi cho học sinh trả lời: Quốc ca thường hát khi nào? Khi chào cờ và hát “ Quốc ca” đứng như thế nào?
- Hướng dẫn học sinh tư thế đứng chào cờ và nghe hát “ Quốc ca”.
- Lắng nghe.
- Khởi động giọng.
- Học sinh giơ tay nói tên bài hát.
- Học sinh biểu diễn cho cả lớp xem.
- Học sinh trật tự lắng nghe.
- Học sinh lắng nghe và trả lời ( đứng nghiêm, yên lặng, không đùa giỡn, giở nón ra...)
- Học sinh thực hành theo giáo viên .
* Củng cố – Hướng dẫn ở nhà:
	- Gọi 1 vài em hát bài hát lớp 1.
	- Xem trước bài hát: Thật là hay.
˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™
27/08/2007
TUẦN 2 TIẾT 2
Học Bài Hát : THẬT LÀ HAY
Nhạc Và Lời: Hoàng Lân
----™˜----
I. Mục tiêu:
	- Hát đúng giai điệu, lời ca.
	- Biết bài hát của nhạc sĩ : Hoàng Lân.
II. Chuẩn bị của giáo viên :
	- Hát chuẩn xác bài hát.
	- Nhạc cụ gõ.
	- Tranh minh họa.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
HOẠT ĐỘNG 1: Học bài hát : Thật là hay.
Giáo viên
Học sinh
- Giới thiệu: nhiều loài chim có giọng hót rất hay...Bài hát của Hoàng Lân.
- Khởi động giọng: âm a, i.
- Hát mẫu ( nghe giai điệu).
- Hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu.
- Dạy hát từng câu ( móc xích).
- Nhắc học sinh tư thế ngồi hát.
- Lắng nghe.
- Khởi động cả lớp.
- Lắng nghe.
- Đọc theo hướng dẫn .
- Hát theo hướng dẫn.
- Làm theo giáo viên.
HOẠT ĐỘNG 2: Hát kết hợp vỗ tay theo phách và tiết tấu
Giáo viên
Học sinh
- Hướng dẫn hát vỗ tay theo phách
Nghe véo von trong vòm cây họa mi với chim oanh.
 x x x x x x x
- Giáo viên chia nhóm
- Hướng dẫn học sinh hát vỗ tay theo tiết tấu ( vỗ tay theo từng tiếng của lời ca).
- Học sinh thực hành cả lớp theo hướng dẫn.
- Thực hành cá nhân.
- Thực hành theo nhóm.
- Học sinh thực hành.
Nghe véo von trong vòm cây...
* Củng cố – hướng dẫn học ở nhà:
	- Giáo viên hát lại ( hoặc đệm giai điệu) bài hát 1 lần, cho cả lớp vỗ tay theo phách.
	- Cả lớp cùng hát vỗ tay theo tiết tấu.
	- Nhận xét, đánh giá.
	- Dặn học sinh về nhà học thuộc bài hát.
˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™
03/09/2007
TUẦN 3 TIẾT 3
Ôn Bài Hát: THẬT LÀ HAY
Nhạc Và Lời: Hoàng Lân
----™˜----
I. Mục tiêu:
	- Hát thuộc, diễn cảm, làm đúng động tác phụ họa.
	- Trò chơi dùng nhạc với nhạc cụ gõ.
II. Chuẩn bị của giáo viên :
	- Một số nhạc cụ gõ, đệm theo bài hát.
	- Nhạc cụ quen dùng. ( kèn Melodion).
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
HOẠT ĐỘNG 1: Ôn bài hát đã học.
Giáo viên
Học sinh
- Đàn giai điệu bài hát ( Thật là hay).
- hướng dẫn học sinh khởi động giọng a, i.
- Bắt giọng cho học sinh hát ( đệm đàn theo) 2 lần.
- Nhắc đúng tên bài hát.
- Đọc cả lớp theo đúng cao độ.
( Lần 1: tốc độ vừa phải.
Lần 2: tốc độ nhanh).
- Cá nhân vài em.
HOẠT ĐỘNG 2: Hướng dẫn học sinh đánh nhịp 
Giáo viên
Học sinh
- Giáo viên nói sơ lược về nhịp 2(gồm 2 phách: 1 mạnh và 1 nhẹ).
- Giáo viên làm mẫu cho học sinh xem.
	‚
 
- Giáo viên thực hành kết hợp đánh nhịp.
- Gọi vài em lên điều khiển cho cả lớp hát.
- Theo dõi quan sát.
- Học sinh tập đánh theo sơ đồ.
- Học sinh hát và đánh nhịp theo giáo viên.
- Cả lớp cùng hát.
- Hát theo nhóm.
HOẠT ĐỘNG 3: Cho từng nhóm sử dụng nhạc cụ gõ:
Giáo viên
Học sinh
- Giới thiệu các nhạc cụ gõ.
- Cho từng nhóm học sinh sử dụng nhạc cụ gõ.
1. Song Loan.
2. Trống con.
3. Thanh phách.
4. Mõ
- Học sinh chia nhóm: từng nhóm thực hành gõ âm hình tiết tấu.
♫ / ♫ / ♫ ♫ / /
* Củng cố – hướng dẫn học ở nhà:
	- Gọi vài em hát lại bài.
	- Nhận xét, đánh giá.
	- Dặn dò : Hát ở nhà.
˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™
10/09/2007
TUẦN 4 TIẾT 4
- HỌC BÀI HÁT : XÒE HOA
Dân ca Thái – Tây Bắc
Lời mới : Phan Duy
----™˜----
I. Mục tiêu:
	- Biết xuất xứ của bài hát.
	- Hát đúng giai điệu và lời ca.
	- Biết gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu.
II. Giáo viên chuẩn bị:
	- Hát chuẩn xác.
	- Nhạc cụ quen dùng.
III. Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG I: Học bài hát : Xòe hoa
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Giới thiệu bài hát ( dân ca hay của dân tộc Tây Bắc).
- Hát mẫu và đệm giai điệu.
- hướng dẫn đọc lời ca theo tiết tấu.
- Khời động giọng.
- Dạy hát từng câu ( móc xích).
- Hát mẫu lần 2.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Đọc theo tiết tấu và vỗ tay.
- Đọc cao độ.
- Hát theo hướng dẫn của giáo viên.
- Hát toàn bài.
HOẠT ĐỘNG II: Hát kết hợp vỗ tay theo các kiểu
Giáo viên
Học sinh
- Hướng dẫn hát vỗ tay theo phách.
- Giáo viên thực hành mẫu.
- Gạch dưới những từ vỗ tay.
- Hướng dẫn hát vỗ tay theo nhịp.
 Bùng boong bính boong ngân nga 
 x x
tiếng còng vang vang.
 x x
- Hướng dẫn học sinh hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu.
 Bùng boong bính boong ngân nga 
 x x x x x x
tiếng còng vang vang.
 x x x x
- Học sinh quan sát.
- Thực hành theo giáo viên.
 Bùng boong bính boong ngân nga tiếng còng vang vang.
- Học sinh thực hành cả lớp.
- Học sinh quan sát mẫu.
- Thực hành cả lớp.
- Thực hành cá nhân.
- Học sinh quan sát làm mẫu.
- Thực hành vỗ tay theo từng tiếng của lời ca.
- Thực hành nhóm.
* Củng cố – Hướng dẫn ở nhà:
	- Giáo viên gọi 3 em hát ( mời em thực hành 1 kiểu vỗ tay).
	- Đánh giá tiết học.
	- Dặn học sinh về nhà ôn bài hát, vỗ tay.
˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™
17/09/2007
TUẦN 5 TIẾT 5
- ÔN TẬP BÀI HÁT: XÒE HOA
----™˜----
I. Mục tiêu:
	- Hát đúng giai điệu, lời ca.
	- Tập biểu diễn bài hát.
II. Giáo viên chuẩn bị:
	-Một vài động tác múa đơn giản.
	- Nhạc cụ.
	- Băng mẫu.
III. Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG I: Ôn bài hát: Xòe hoa.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Giáo viên hướng dẫn học sinh ôn bài hát “ Xòe hoa”.
- Chia nhóm.
- Hướng dẫn học sinh hát kết hợp động tác phụ họa.
- Chia thành 4 nhóm ( luân phiên hát từng nhóm)
- Biểu diễn trước lớp ( hát kết hợp vỗ tay nhún chân theo nhịp).
HOẠT ĐỘNG II: Hát kết hợp trò chơi theo bài hát “ Xòe hoa”
Giáo viên
Học sinh
 - Hướng dẫn chơi trò chơi 1:
 Hát giai điệu bài hát bằng nguyên âm o, a, u, i.
- Khi hát, giáo viên chỉ tay làm dấu các âm cho học sinh hát đúng.
- Hướng dẫn học sinh chơi trò chơi 2.
 Hỏi âm hình tiết tấu này có trong câu nào của bài.
- Giáo viên gõ:
 ♫ ♫ ♫ 
- Học sinh thực hành theo giáo viên.
 . Câu 1: hát bằng âm o.
 . Câu 2: hát bằng âm a. 
 . Câu 3: hát bằng âm u. 
 . Câu 4: hát bằng âm i.
- Học sinh nghe gõ tiết tấu và trả lời cá nhân 
 ( Có trong câu: 2, 3, 4 của bài hát.)
* Củng cố – Hướng dẫn ở nhà:
	- Thực hành vài em theo hướng dẫn 1 và 2 – Cả lớp.
	- Nhận xét tiết học.
	- Về nhà: Xem trươc bài: Múa vui.
˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™
24/09/2007
TUẦN 6 TIẾT 6
- HỌC BÀI HÁT: MÚA VUI
Nhạc và lời: Lưu Hữu Phước
----™˜----
I. Mục tiêu:
	- Hát đúng giai điệu, lời ca.
	- Biết tên tác gải bài hát.
II. Giáo viên chuẩn bị:
	- Học thuộc bài hát.
	- Hát chuẩn xác.
	- Nhạc cụ quen dùng.
III. Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG I: Dạy bài hát: Múa vui.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung.
- Đàn giai điệu.
- Hát mẫu.
- Hướng dẫn đọc lời.
- Khởi động giọng.
- Hướng dẫn hát từng câu.
- Nhận biết tên tác giả, cảm nhận nội dung, nghe bài hát.
- Nghe bài hát.
- Đọc từng câu ngắn theo tiết tấu.
- Khởi động giọng 3 cao độ.
- Hát theo hướng dẫn của giáo viên.
HOẠT ĐỘNG II: Hát kết hợp vỗ tay theo phách, nhịp.
Giáo viên
Học sinh
- Thực hành mẫu ( vỗ tay theo phách).
Cùng nhau múa xung quanh vòng
 x x x x 
cùng nhau múa cùng vui.
 x x x
- Giáo viên thực hành mẫu ( vỗ tay theo nhịp).
 Cùng nhau múa xung quanh vòng/ cùng nhau múa cùng vui.
- Quan sát mẫu.
- Thực hành cả lớp.
- Thực hành theo.
- Nhóm:
 . Nhóm 1: hát.
 . Nhóm 2: gõ.
* Củng cố – Hướng dẫn ở nhà:
	- Gọi 1 vài em hát cá nhân.
	- Giáo dục tình cảm qua bài hát.
	- Về nhà:Học thuộc lời bài hát.
˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™
01/10/2007
TUẦN 7 TIẾT 7
- ÔN BÀI HÁT : MÚA VUI.
----™˜----
I. Mục tiêu:
	- Thuộc bài hát, kết hợp hát, múa với động tác phụ họa đơn giản.
	- Tập biểu diễn bài hát.
II. Giáo viên chuẩn bị:
	- Nhạc cụ quen dùng.
	- Chuẩn bị vài động tác phụ họa.
III. Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG I: Ôn bài hát
 ... g đàn của Thạch Sanh như đanh kể về nỗi oan của mình.
- Vì tiếng đàn của Thạch Sanh làm quân giặc thấy nhớ quê hương, gia đình, không muốn đánh giặc.
- Học sinh lắng nghe ghi nhớ.
- Học sinh trả lời.
- Học sinh ghi nhớ.
˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™
TUẦN 26	 TIẾT 26
HỌC HÁT: CHIM CHÍCH BÔNG
Nhạc: Văn Dung
Thơ: Nguyễn Viết Bình
----™˜----
I.Mục tiêu:
	- Hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu.
	- Hát đều giọng, đúng nhịp, rõ lời, biết gõ đệm thành thục theo nhịp, phách.
	- Biết tác giả bài hát.
II. Chuẩn bị của giáo viên:
 	- Hát chuẩn xác bài hát.
	- Nhạc cụ đệm, gõ.
	- Máy nghe, băng nhạc.
III. Các hoạt động dạy học:
1.Ổn định:
2.Kiểm tra:
3.Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Dạy hát.
- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. Lời bài hát tự nhiên, gần gũi với ngôn ngữ trẻ em. Tác giả Nguyễn Viết Bình đã cho các em thấy hình ảnh chú chim sâu dễ thương biết bắt sâu phá hoại mùa màng của con người.
- Cho học sinh xem tranh minh họa chú chim sâu.
- Giáo viên hát mẫu lần 1.
- Hướng dẫn học sinh đọc lời ca theo tiết tấu.
- Dạy hát. Dạy từng câu, lấy hơi những chỗ cuối câu hát và lưu ý những tiếng có luyến ở nhịp thứ 5, thứ 8 để tập cho học sinh hát đúng.
- Cho học sinh hát lại nhiều lần để thuộc lời ca.
Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách và theo tiết tấu lời ca.
- Giáo viên hát và vỗ tay hoặc gõ đệm mẫu theo phách.
 Chim chích bông bé tẹo teo.
 x x x x 
 - Hướng dẫn học sinh gõ theo phách.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
 Chim chích bông bé tẹo teo.
 x x x x x x 
4. Củng cố:
- Hôm nay thầy hướng dẫn các em hát bài hát nào? Tác giả của bài hát?
- Nhận xét.
5. Dặn dò:
- Về nhà học thuộc bài hát.
- Chú ý nghe.
- Xem tranh.
- Nghe hát mẫu.
- Đọc lời ca theo tiết tấu.
- Học sinh hát theo hướng dẫn.
 + Hát đồng thanh.
 + Dãy, nhóm.
 + Cá nhân.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh hát kết hợp gõ theo phách.
- Học sinh hát kết hợp gõ theo tiết tấu.
-Học sinh trả lời.
- Học sinh ghi nhớ.
˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™
TUẦN 27	 TIẾT 27
ÔN TẬP BÀI HÁT: CHIM CHÍCH BÔNG
NGHE NHẠC.
----™˜----
I.Mục tiêu:
	- Hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu.
	- Hát kết hợp vận động.
	- Biết hát kết hợp vỗ, gõ đệm theo nhịp, phách.
	- Cảm thụ âm nhạc.
II. Chuẩn bị của giáo viên:
 	- Nhạc cụ đệm.
	- Máy nghe, bảng phụ.
	- Vài động tác vận động phụ họa.
III. Các hoạt động dạy học:
1.Ổn định:
2.Kiểm tra:
3.Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Ôn tập.
- Cho học sinh xem tranh minh họa kết hợp nghe giai điệu bài hát. Hỏi bài gì? Tác giả bài hát?
- Hướng dẫn học sinh ôn hát nhiều lần để thuộc lời, giai điệu và đúng nhịp.
- Giáo viên đệm đàn cho học sinh hát.
- Hướng dẫn học sinh ôn hát kết hợp gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca.
- Giáo viên nhận xét.
Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh vài động tác đơn giản.
 Ví dụ: Chim vỗ cánh.
 Vẫy gọi chim....
- Cho học sinh hát kết hợp vận động phụ họa sau khi đã thống nhất các động tác và tập cho cả lớp.
- Mời học sinh lên biểu diễn trước lớp.
- Giáo viên nhận xét.
Hoạt động 3: Nghe nhạc.
- Chọn 1 bài hát thiếu nhi hoặc 1 đoạn nhạc không lời.
- Cảm nhận về tác phẩm.
- Bài nhạc nhanh hay buồn, vui hay chậm, giai điệu có hay không?
- Cho học sinh nghe nhạc lần 2. Sau đó, giáo viên nhận xét qua bài nhạc, nội dung ( nếu là bài hát).
4. Củng cố:
- Hôm nay thầy hướng dẫn các em ôn tập bài hát nào? tác giả của bài hát?
- Nhận xét.
5. Dặn dò:
- Về nhà học thuộc lòng bài hát.
- Chú ý nghe giai điệu và xem tranh.
- Học sinh trả lời.
 + Hát đồng thanh.
 + Hát theo nhóm.
 + Hát cá nhân.
- Thực hiện theo hướng dẫn.
- Học sinh xem giáo viên làm mẫu.
- Học sinh trình bày.
- Cả lớp hát kết hợp vận động phụ họa.
- Học sinh biểu diễn trước lớp.
 + Nhóm.
 + Cá nhân.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh trả lời.
- Học sinh cảm thụ âm nhạc.
- Học sinh trả lời.
- Học sinh ghi nhớ.
˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™
TUẦN 28	 TIẾT 28
HỌC BÀI HÁT: 	CHÚ ẾCH CON
Nhạc và lời : Phan Nhân
----™˜----
I.Mục tiêu:
	- Hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu.
	- Hát đều giọng, đúng nhịp, rõ lời, biết gõ đệm thành thục theo nhịp, phách.
	- Biết tác giả bài hát.
II. Chuẩn bị của giáo viên:
 	- Hát chuẩn xác bài hát.
	- Nhạc cụ đệm, gõ.
	- Tranh minh họa cho nội dung bài hát.
III. Các hoạt động dạy học:
1.Ổn định:
2.Kiểm tra:
3.Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Dạy hát ( lời 1).
- Bài hát kể 1 chú ếch con ngoan ngoãn chăm học...
- Cho học sinh xem tranh minh họa chú ếch ngồi học bài chăm chỉ.
- Giáo viên hát mẫu lần 1.
- Hướng dẫn học sinh đọc lời ca theo tiết tấu.
- Dạy hát. Dạy từng câu.
- Chú ý tiếng “ ron”.
- Cho học sinh hát lại nhiều lần từng câu từng đoạn để thuộc lời ca và giai điệu.
Hoạt động 2: Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách và theo tiết tấu lời ca.
- Giáo viên hát và gõ đệm mẫu theo phách.
 Kìa chú là chú ếch con có đôi là đôi mắt tròn.
 x x x x x x x 
 - Hướng dẫn học sinh gõ theo phách.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
- Cho học sinh so sánh tiết tấu giữa các câu hát.
- Luyện hát nối tiếp.
 Chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm hát 1 câu đến hết bài, kết hợp vỗ tay giữ nhịp đều.
 4. Củng cố:
- Hôm nay thầy hướng dẫn các em hát bài hát nào? Do ai sáng tác?
- Nhận xét.
5. Dặn dò:
- Về nhà học thuộc bài hát.
- Học sinh lắng nghe.
- Đọc lời ca.
- Hát theo hướng dẫn.
- Hát đồng thanh.
 + Dãy, nhóm.
 + Cá nhân.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh gõ theo phách.
- Học sinh gõ theo tiết tấu.
- Học sinh so sánh.
- Hát nối tiếp từng câu.
- Học sinh trả lời.
- Học sinh ghi nhớ.
˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™
TUẦN 29	 TIẾT 29
ÔN TẬP BÀI HÁT: CHÚ ẾCH CON
----™˜----
I.Mục tiêu:
	- Hát thuộc lời 2,hát diễn cảm bài hát.
	- Hát kết hợp vận động phụ họa.
	- Nhận biết bài hát khi nghe gõ tiết tấu.
II. Chuẩn bị của giáo viên:
 	- Đàn, máy nghe.
	- Nhạc cụ gõ.
III. Các hoạt động dạy học:
1.Ổn định:
2.Kiểm tra: 1-2 học sinh hát lời 1.
3.Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Ôn tập lời 1, dạy lời 2.
- Hướng dẫn học sinh ôn lời 1.
- Hướng dẫn học sinh học lời 2.( tương tự lời 1).
- Hướng dẫn học sinh hát cả 2 lời, kết hợp gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca.
- Thể hiện tình cảm vui tươi, tốc độ hơi nhanh, hát rõ lời.
Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ họa.
- Hướng dẫn học sinh vài động tác vận động phụ họa.
- Từng nhóm lên biểu diễn thi đua.
- Hướng dẫn học sinh hát nối tiếp.
- Giáo viên nhận xét.
Hoạt động 3: Nghe gõ câu hát của tiết tấu, lời mới.
- Giáo viên dùng nhạc cụ gõ gõ âm hình tiết tấu của câu hát 1 hoặc 3 để học sinh lần lượt đoán.
- Giáo viên cho học sinh hát lời ca mới theo giai điệu bài “ Chú ếch con”.
- Giáo viên ghi lời ca.
- Hướng dẫn học sinh hát cả bài.
- Nhận xét.
4. Củng cố:
- Hôm nay thầy hướng dẫn các em ôn tập bài hát nào? tác giả của bài hát?
5. Dặn dò:
- Về nhà học thuộc bài hát.
 + Hát đồng thanh.
 + Hát từng nhóm, dãy theo kiểu đối đáp.
- Học sinh hát kết hợp gõ đệm theo phách và tiết tấu.
- Vận động theo nhạc.
- Học sinh biểu diễn.
- Học sinh hát nối tiếp.
- Học sinh nghe gõ tiết tấu.
- Học sinh trả lời 1.3.
- Học sinh xung phong hát.
 + Đồng thanh.
 + Hát theo dãy.
 + Hát cá nhân.
- Học sinh trả lời.
- Học sinh ghi nhớ.
˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™
TUẦN 30	 TIẾT 30
HỌC HÁT: BẮC KIM THANG
Dân Ca Nam Bộ.
----™˜----
I.Mục tiêu:
	- Hát thuộc lời, đúng giai điệu và tiết tấu.
	- Hát đều giọng, đúng nhịp, rõ lời.
II. Chuẩn bị của giáo viên:
 	- Hát chuẩn xác bài hát.
	- Nhạc cụ đệm, gõ.
III. Các hoạt động dạy học:
1.Ổn định:
2.Kiểm tra:
3.Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Dạy hát.
- Giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát. Bắc kim thang là 1 bài đồng dao trong kho tàng dân ca Nam Bộ.
- Giáo viên hát mẫu lần 1.
- Hướng dẫn học sinh đọc lời ca theo tiết tấu.
- Dạy hát. Dạy từng câu, chú ý những tiếng có luyến ở nhịp 7.9.11 để tập cho học sinh hát đúng.
- Cho học sinh hát lại nhiều lần để thuộc lời ca.
Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động. 
- Giáo viên hát và vỗ tay hoặc gõ đệm mẫu theo phách.
 Bắc kim thang cà lang bí rợ
 x x x x 
 - Hướng dẫn học sinh gõ theo phách.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh vài động tác phụ họa.
- Nhận xét.
 4. Củng cố:
- Hôm nay thầy hướng dẫn các em hát bài hát ở miền nào? 
- Nhận xét.
5. Dặn dò:
- Về nhà học thuộc bài hát.
- Học sinh lắng nghe.
- Nghe hát mẫu.
- Đọc lời ca.
- Tập hát từng câu, từng đoạn.
 + Hát đồng thanh.
 + Dãy, nhóm.
 + Cá nhân.
- Học sinh lắng nghe.
- Học sinh gõ theo phách và vận động.
- Học sinh trả lời.
- Học sinh ghi nhớ.
˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™˜™

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an Am nhac da giam tai.doc