Đề kiểm tra học kì I môn Toán 7

Đề kiểm tra học kì I môn Toán 7

Câu 3 (2điểm): Tính số học sinh của lớp 7A và lớp 7B, biết rằng lớp 7 A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh và tỉ số học sinh của hai lớp là 8 : 9

Câu 4 (3điểm)cho (AB

a)Chứng minh:BD = DE

b) Gọi H là giao điểm của AD và BE .Chứng minh AHB =AHE

c) Chứng minh AD  BE tại H

 

doc 3 trang Người đăng duongtran Ngày đăng 04/07/2016 Lượt xem 564Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn Toán 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn Toán: 7
 Năm học: 2010-2011
 Thời gian : 90 phút
Câu 1 (2điểm)sắp xếp các số thực sau
 -3,2 ; 7,4 ; 0 ; -1,5 ; 
 a)Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn 
 b) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn của các giá trị tuyệt đối
Câu 2 (2điểm) Thực hiện các phép tính sau bằng cách hợp lí (nếu có thể)
 a ) 2,9 + 3,7 +(-4,2) + (-2,9) + 4,2
 b) 
Câu 3
Câu 3 (2điểm): Tính số học sinh của lớp 7A và lớp 7B, biết rằng lớp 7 A ít hơn lớp 7B là 5 học sinh và tỉ số học sinh của hai lớp là 8 : 9 
Câu 4 (3điểm)cho (AB <AC).vẽ tia phân giác AD ,Trên tia AC lấy điểm E sao cho AE =AB.
a)Chứng minh:BD = DE
b) Gọi H là giao điểm của AD và BE .Chứng minh DAHB =DAHE
c) Chứng minh AD ^ BE tại H
Câu 15 (1điểm)Chứng minh đẳng thức sau:
128 . 912 = 1816
&& HẾT&&
Đáp Án Và Biểu Điểm
Câu1: 
a) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn 1đ 
b)Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn của các giá trị tuyệt đối 1đ
Câu 2
a) 2,9 + 3,7 +(-4,2) + (-2,9) + 4,2 1đ 
 = 
 = 0 + 0 + 3,7 =3,7
b) [-9,6 + 9,6] + [4,5 +(-4,5)] 1đ
 = 0 + 0
 =0 
Câu 3 Gọi số học sinh lớp 7A và lớp 7B lần lượt là a và b (a, b> 0) 0,5đ
	Theo đề bài ta có : 
b - a = 5 và ta có: vậy 1đ 0,5đ 
Câu 4 vẽ hình ghi giả thiết 0,5 đ
Chứng minh:
a) Xét DABD và DAED có 0,25 đ 
AD chung 
AB = AE (gt) 
 (gt) 
=> DABD = DAED (c.g.c) 0,5đ
=> DB = DE 0,25đ
b) Xét DABH và DAEH có
AH chung
AB = AE (gt)	0,25đ
 (gt)	 0,25đ
=> DABH = DAEH (c.g.c) 0,5đ
c) Vì DABH = DAEH (cmt)
=> 
màHÎBE=>
=> = 900 0,5đ 
Hay AD ^ BE tại H.
Câu 5
128 . 912 = 18 16 	
 ta có VT = 128. 912	
 = (3.4)8 . (32)12
 = (38. 912) . 216 0,5đ 
 = (32)4 .912.216 = 94.912 216	
 = 94. 912. 216 916. 216 = 1816 
Vậy VT =VP suy ra đpcm 0,5đ

Tài liệu đính kèm:

  • docde kiem tra hoc ki 1.doc