Đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán, Tiếng Việt Lớp 5

Đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán, Tiếng Việt Lớp 5

A-PHẦN ĐỌC :

 I/ ĐỌC THÀNH TIẾNG: (5 ĐIỂM)

Giáo viên kiểm tra lấy điểm ở các tiết ôn tập giữa kì II

(Tuỳ giáo viên chọn)

 II/ ĐỌC THẦM:

 Bài: Phong cảnh đền Hùng (SGK tiếng Việt 5- tập 2, trang ); ( 5 điểm)

 Dựa vào nội dung bài đọc chọn ý trả lời đúng bằng cách khoanh vào chữ cái đầu câu trả lời đúng.

Câu 1: Lăng của các vua Hùng ở gần đền nào nhất? (1 điểm).

a. Đền Giếng.

b. Đền Trung.

c. Đền Thượng.

d. Đền Hạ.

 

doc 5 trang Người đăng phuongtranhp Ngày đăng 10/08/2021 Lượt xem 5Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán, Tiếng Việt Lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đề kiểm tra GIữA Kỳ II 
Môn: Tiếng việt – Lớp 5. Năm học: 2006 – 2007
Họ và tên:..........................................................................Lớp:................................
Trường: Tiểu học Mỹ Lâm 3 - Điểm......................................(...............................)
a-phần đọc :
	i/ đọC THàNH TIếNG: (5 ĐIểM)
Giáo viên kiểm tra lấy điểm ở các tiết ôn tập giữa kì II
(Tuỳ giáo viên chọn)
	ii/ ĐọC THầM: 
	Bài: Phong cảnh đền Hùng (SGK tiếng Việt 5- tập 2, trang ); ( 5 điểm)
	Dựa vào nội dung bài đọc chọn ý trả lời đúng bằng cách khoanh vào chữ cái đầu câu trả lời đúng.
Câu 1: Lăng của các vua Hùng ở gần đền nào nhất? (1 điểm).
Đền Giếng.
Đền Trung.
Đền Thượng.
Đền Hạ.
Câu 2: Địa danh nào được ví như bức tường xanh sừng sững? (1 điểm).
Dãy Tam Đảo.
Đỉnh Ba Vì.
Núi Sóc Sơn.
Ngã Ba Hạc.
Câu 3: Cột đá trước đền Thượng có kích thước bao nhiêu? (1 điểm).
Cao đến năm gang, rộng khoảng năm tấc.
 Cao đến năm gang, rộng khoảng ba tấc.
Cao đến năm tấc, rộng khoảng năm gang.
Cao đến năm gang, rộng khoảng ba gang.
Câu 4: Câu nào dưới đây là câu ghép? (1 điểm).
	a. Lăng của các vua Hùng kề bên đền Thượng, ẩn trong rừng cây xanh xanh.
	b. Trước đền, những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu sắc bay dập dờn như đang múa quạt xoè hoa.
Trước đền Thượng có một cột đá cao đến năm gang, rộng khoảng ba tấc.
Câu 5: Trong bài văn có mấy từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc? (1 điểm).
	a. Một từ, đó là từ: Giang sơn.
	b. Hai từ, đó là từ: Đất tổ, Giang sơn.
	c. ba từ, đó là từ: Đất tổ, quê hương, Giang sơn.
B./ phần viết:
I/ Chính tả ( 5 điểm) Bài: Tranh làng Hồ. (GSK tiếng Việt 5, tập 2, trang 88).
 (Từ đầu ... ca múa bên gà mái mẹ.)
Bài viết:
	................................................................................................................
................................................................................................................
	................................................................................................................
	................................................................................................................
	................................................................................................................
	................................................................................................................
	................................................................................................................
	................................................................................................................
	................................................................................................................
	................................................................................................................
	................................................................................................................
	................................................................................................................
	................................................................................................................
	................................................................................................................
	................................................................................................................
	................................................................................................................
II/ Tập làm văn (5 điểm)
Đề bài: Hãy tả một đồ vật trong nhà mà em yêu thích.
Bài làm:
................................................................................................................
................................................................................................................
	................................................................................................................
	................................................................................................................
	................................................................................................................
	................................................................................................................
	................................................................................................................
	................................................................................................................
	................................................................................................................
	................................................................................................................
	................................................................................................................
	................................................................................................................
	................................................................................................................
	................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
	................................................................................................................
	................................................................................................................
	................................................................................................................
	................................................................................................................
	................................................................................................................
	................................................................................................................
hướng dẫn chấm điểm
đề kiểm tra GIữA Kỳ II 
Môn: Tiếng việt – Lớp 5. Năm học: 2006 – 2007
A/ Phần đọc:
I/ Đọc thành tiếng: 5 điểm
II/ Đọc thầm: 5 điểm. 
Mỗi câu khoanh đúng được 1 điểm.
	Câu 1: Khoanh vào chữ c
	Câu 2: Khoanh vào chữ a
	Câu 3: Khoanh vào chữ b
	Câu 4: Khoanh vào chữ b
	Câu 5: Khoanh vào chữ b
B/ Phần viết:
I/ Chính tả: 5 điểm.
	Sai một 3 lỗi (phụ âm, vần, thanh, không viết hoa đúng quy định) trừ 1 điểm.
	Chữ viết không rõ ràng, sai quy cách, trình bày bẩn thì toàn bài trêm 0,5điểm.
II/ Tập làm văn: 5 điểm.
hướng dẫn chấm điểm
đề kiểm tra GIữA Kỳ II 
Môn: Tiếng việt – Lớp 5. Năm học: 2006 – 2007
A/ Phần đọc:
I/ Đọc thành tiếng: 5 điểm
II/ Đọc thầm: 5 điểm. 
Mỗi câu khoanh đúng được 1 điểm.
	Câu 1: Khoanh vào chữ c
	Câu 2: Khoanh vào chữ a
	Câu 3: Khoanh vào chữ b
	Câu 4: Khoanh vào chữ b
	Câu 5: Khoanh vào chữ b
B/ Phần viết:
I/ Chính tả: 5 điểm.
	Sai một 3 lỗi (phụ âm, vần, thanh, không viết hoa đúng quy định) trừ 1 điểm.
	Chữ viết không rõ ràng, sai quy cách, trình bày bẩn thì toàn bài trêm 0,5điểm.
II/ Tập làm văn: 5 điểm.
đề kiểm tra GIữA Kỳ I 
Môn: Toán – Lớp 5. Năm học: 2006 – 2007
Họ và tên:..........................................................................Lớp:................................
Trường: Tiểu học Mỹ Lâm 3 - Điểm......................................(...............................)
Đề bài:
Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm (...). (1,5 điểm)
	3 dm3	= ........ cm3	2,5 ngày	= ........ giờ.
	2,5 m3	= ........ dm3	30 phút	= ........ giây.
	1 giờ 20 phút	= ........ phút	54 giờ	= ........ ngày ....... giờ. 
Bài 2: Viết tên các hình dưới đây vào chỗ chấm (...) (1,5điểm)
 Hình 1 Hình 2 Hình 3
 ......................... ............................. ............................
Bài 3: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng . (2điểm).
	Hình hộp chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 8cm, chiều cao 9cm có diện tích xung quanh là:
	A. 96 cm2	B. 360 cm2
	C. 384 cm2	D. 684 cm2
Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào o sau: (2 điểm).
	Hình lập phương có cạnh 7cm có thể tích là:
	A. 196 cm3	o	B. 125 cm3 o
	C. 294 cm3	o	D. 343 cm3 o
Bài 5: Điền kết quả vào chỗ chấm ( ...) ( 2 điểm).
	A. 8 phút 45 giây + 6 phút 15 giây	= .....................................................
	B. 23 ngày 12 giờ - 3 ngày 8 giờ 	= .....................................................
	C. 3 giờ 12 phút x 3	= .....................................................
	D. 24 phút 12 giây : 4	= .....................................................
Bài 6: Đánh dấu x vào o trước câu trả lời đúng ( 1 điểm).
Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 45 km/giờ, người đó đi trong 3 giờ. Quãng đường người đó đi được là:
o 12 km.	o 107 km
o 27 km	o 135 km	
hướng dẫn chấm điểm
đề kiểm tra GIữA Kỳ II 
Môn: Toán– Lớp 5. Năm học: 2006 – 2007
Bài 1: ( 1,5 điểm).
	Mỗi bài đúng được 0,25 điểm.
	3 dm3 = 3000 cm3	2,5 ngày = 60 giờ.
	2,5 m3 = 2500 dm3	30 phút = 1800 giây.
	1 giờ 20 phút = 80 phút	54 giờ = 2 ngày 6 giờ.
Bài 2: ( 1,5 điểm).
	Điền đúng một hình được 0,5 điểm.
Hình 1: Hình lập phương.
Hình 2: Hình trụ.
Hình 3: Hình cầu.
Bài 3: (2 điểm)
	Khoanh vào (B): 360 cm2.
Bài 4: ( 2 điểm)
	Điền đúng mỗi câu được 0,5 điểm.
	Câu A: (S).
	Câu B: (S).
	Câu C: (S).
	Câu D: (Đ).
Bài 5: (2 điểm)
	Làm đúng một bài được 0,5 điểm.
14 phút 60 giây = 15 phút.
20 ngày 4 giờ.
9 giờ 36 phút.
6 phút 3 giây.
Bài 6: ( 1 điểm)
	Điền dấu x vào ô trống trước 135km.
-Hết-

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_hoc_ki_ii_mon_toan_tieng_viet_lop_5.doc