Bài soạn lớp 2 - Tuần 3 năm 2010

Bài soạn lớp 2 - Tuần 3 năm 2010

I. Mơc tiêu:

- Biết đọc liền mạch các từ, cụm từ trong câu; ngắt nghỉ hơi đúng và rõ ràng.

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Người bạn đáng tin cậy là người sẵn lòng cứu người,giúp người. (Trả lời đợc các CH trong SGK)

-Yêu thích môn học.

II. § dng d¹y hc:

- SGK

- Bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc

 

doc 22 trang Người đăng baoha.qn Ngày đăng 22/11/2017 Lượt xem 624Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn lớp 2 - Tuần 3 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 3
Thứ hai ngày 06 tháng 09 năm 2010
TiÕt 1+ 2:	TËp ®äc
BẠN CỦA NAI NHỎ
 Tiết 1
I. Mơc tiªu:
- Biết đọc liền mạch các từ, cụm từ trong câu; ngắt nghỉ hơi đúng và rõ ràng.
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Người bạn đáng tin cậy là người sẵn lòng cứu người,giúp người. (Trả lời đợc các CH trong SGK)
-Yêu thích môn học.
II. §å dïng d¹y häc:
- SGK
- Bảng phụ viết các câu văn cần hướng dẫn luyện đọc 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 	
Ho¹t ®éng 1: Kiểm tra bài cũ.(5’)
- Gọi hs đọcbµi Lµm viƯc thËt lµ vui.
- Nhận xét
Ho¹t ®éng 1:LuyƯn ®äc. (30’)
- GV đọc mẫu toàn bài 
- Yêu cầu đọc từng câu .
- YC HS rút từ khó
-Yêu cầu tiếp nối đọc từng đoạn trước lớp.
- Lắng nghe và chỉnh sửa cho học sinh 
- Yêu cầu đọc tìm cách ngắt giọng một số câu dài , câu khó ngắt thống nhất cách đọc các câu này trong cả lớp. 
- Nêu từ chú thích
- Yêu cầu đọc từng đoạn trong nhóm .
- Hướng dẫn các em nhận xét bạn đọc - Mời các nhóm thi đua đọc .
 - Yêu cầu các nhóm thi đọc 
- Lắng nghe nhận xét và ghi điểm .
 Tiết 2
 Ho¹t ®éng 3:Tìm hiểu nội dung.(15’)
-Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn 1, TLCH:
 Nai nhỏ xin phép cha đi đâu ?
Cha Nai nhỏ nói gì ? 
- Yêu cầu học sinh đọc tiếp đoạn 2 của bài TL c¸c c©u hái.
- Nai nhỏ đã kể cho cha nghe về những hành động nào của bạn mình? 
Câu 3:Mỗi hành động của bạn Nai Nhỏ nói lên một điểm tốt của bạn ấy.Em thích nhất điểm nào?
 -Theo em, người bạn tốt là người bạn như thế nào? 
- GV rút nội dung bài. 
Ho¹t ®éng 4 :Luyện đọc lại truyện.(15’)
- Theo dõi luyện đọc trong nhóm .
- Yêu cầu lần lượt các nhóm thi đọc .
- Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh .Ho¹t ®éng 5: Củng cố dặn dò .(5’)
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
- Về nhà tập kể chuyện này hôm sau chúng ta học thêm tiết kể chuyện
- 2 em đọc bài-trả lời câu hỏi
- Lớp lắng nghe đọc mẫu .
- Lần lượt nối tiếp đọc từng câu cho hết bài.
- LÇn l­ỵt rĩt ra tõ khã. 
-Từng em nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp .
- Bốn em đọc từng đoạn trong bài .
-2 Hs đọc:ngăn cản,hích vai,thông minh,hung ác,gạc
- Đọc từng đoạn trong nhóm ( 4 em ) .
- Các nhóm thi đua đọc bài .
- Lớp đọc thầm đoạn 1 
-Đọc đoạn 2. 
-HS nêu ý kiến kèm theo lời giải thích.
- Hai em nhắc lại nội dung bài .
- Luyện đọc trong nhóm 
TiÕt 3:	TOÁN
KIỂM TRA
I.MỤC TIÊU: 
Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau :
+ Đọc, viết số có hai chữ số, viết số liền trước, số liền sau.
+ KN thực hiện cộng, trừ ( không nhớ) trong phạm vi 100
+ Giải bài toán bằng một phép tính đã học.
+ Đo, viết số đo độ dài đoạn thẳng.
II.CHUẨN BỊ: GV: Đề kiểm tra 
HS: Giấy kiểm tra, bút
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
Ho¹t ®éng 1: Kiểm tra (30’)
Đề bài
1) Viết các số: 
a) Từ 70-80 b) Từ 89-95
2) a) Số liền trước của 61
 b) Số liền sau của 99
3) Đặt tính rồi tính hiệu biết: 
a) 89 và 42 
b) 75 và 34
c) 99 và 55
4) Tính: 9dm - 2dm=
 15dm - 10dm=
 6dm + 3dm=
 5dm + 4dm=
5) Lan và Hoa cắt được 36 bông hoa, riêng Hoa cắt được 16 bông hoa. Hỏi Lan cắt được bao nhiêu bông hoa. 
Ho¹t ®éng 2: Củng cố, dặn dò.(5’)
- Chấm, chữa bài, nxét
- Nxét tiết học 
- Hs làm bài vµo giÊy
Thứ ba ngày 07 tháng 09 năm 2010
TiÕt 1:	TËp ®äc
GỌI BẠN
I. Mơc tiªu:
- Biết ngắt nhịp rõ ở từng câu thơ, nghỉ hơi sau mỗi khổ thơ.
- Hiểu ND : Tình bạn cảm động giữa Bê Vàng và Dê Trắng. (trả lời được các câu hỏi trong SGK ; thuộc 2 khổ thơ cuối bài).
II. §å dïng d¹y häc:
-Bảng phụ viết các từ , các câu thơ cần luyện đọc . 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 	
Ho¹t ®éng 4:Kiểm tra (5’)
-Gọi 3 em lên bảng đọc bài “Bạn của Nai Nhỏ”
-Nhận xét đánh giá ghi điểm từng em .
- Giới thiệu bài.
Ho¹t ®éng 2:Hướng dẫn luyện đọc.(12’)
 - Đọc mẫu lần 1 đọc to rõ ràng ,tình cảm .
-Mời nối tiếp nhau đọc từng câu 
- Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh 
- Giới thiệu các từ khó phát âm yêu cầu đọc .
-Thống nhất cách đọc và cho luyện đọc 
Tự xa xưa / thuở nào 
 Trong rừng xanh / sâu thẳm 
 Đôi bạn / sống bên nhau 
 Bê vàng / và Dê Trắng .
- Giảng nghĩa cho học sinh . 
-Yêu cầu nối tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp 
 - Yêu cầu luyện đọc theo nhóm 
Ho¹t ®éng 3:Hướng dẫn tìm hiểu bài (13’)
Câu 1: - Đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống ở đâu ?
Câu 2: - Vì sao Bê Vàng phải đi tìm cỏ ?
Câu 3: - Khi bạn quên đường về Dê Trắng đã làm gì ?
Câu 4:Vì sao đến bây giờ Dê Trắng vẫn kêu”Bê!Bê!”?
- GV rút nội dung
Ho¹t ®éng 4: Học thuộc lòng (6’)
- Rèn học sinh đọc diễn cảm bài thơ .
- Xóa dần bài thơ để học sinh học thuộc .
- Nhận xét cho điểm .
Ho¹t ®éng 5:Củng cố - Dặn dò.(4’)
- Nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn về nhà học thuộc bài và xem trước bài mới.
-Ba em lên đọc bài và trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc theo yêu cầu . 
-Vài học sinh nhắc lại tên bài.
-Lắng nghe đọc mẫu và đọc thầm theo.
-Mỗi em đọc một câu cho đến hết bài.
- Đọc bài cá nhân sau đó lớp đọc đồng thanh các từ khó : xa xưa , thuở nào , sâu thẳm .. .
- HS đọc sgk:sâu thẳm,hạn hán,lang thang
- Nối tiếp nhau đọc từng đoạn trước lớp 
- Lần lượt đọc trong nhóm .
-Thi đọc cá nhân .
-Một em đọc bài lớp đọc thầm theo .
- Trong rừng xanh sâu thẳm .
- §äc bµi vµ TL c©u hái
- 2 em ®ọc lại ND
- Đọc lại từng khổ thơ và cả bài thơ .
- Ba em thi đọc thuộc lòng bài thơ 
- Nhận xét bạn đọc .
TiÕt 2:	CHÍNH TẢ
BẠN CỦA NAI NHỎ
I. Mơc tiªu:
- Chép lại chính xác, trình bày đúng đoạn toám tắt trong bài : ‘ Bạn của Nai Nhỏ’(SGK). 
- Làm đúng BT2 ; BT(3) a/b, hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn.
-HS có ý thức rèn chữ giữ vở
II. §å dïng d¹y häc:
- Bảng phụ viết nội dung các bài tập chính tả.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
Ho¹t ®éng 4: Kiểm tra. 
- Nhận xét .
- Giới thiệu bài
Ho¹t ®éng 2:Hướng dẫn tập chép.
-Đọc mẫu đoạn văn cần chép .
-Yêu cầu ba em đọc lại bài cả lớp đọc thầm.
+ Vì sao cha Nai Nhỏ yên lòng cho con đi chơi xa cùng bạn?
- Hướng dẫn cách trình bày 
- Đọc cho HS viết các từ khó vào bảng con 
- Đọc lại để HS soátø bài , tự bắt lỗi
- Giáo viên nhận xét đánh giá .
-Thu vở học sinh chấm điểm và nhận xét từ 8 – 10 bài .
Ho¹t ®éng 3:Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2 : 
- Gọi một em nêu bài tập 2.
-Yêu cầu lớp làm vào vở .
- Nhận xét bài và chốt lại lời giải đúng.
- KL:
-Ngh viết trước các nguyên âm e, I, ê 
- Ng trước những nguyên âm còn lại .
Bài 3 : - Nêu yêu cầu của bài tập
- Yêu cầu lớp làm vào bảng vở 
- Mời một em lên bảng làm bài
- Kết luận về lời giải của bài tập .
Ho¹t ®éng 4:Củng cố - Dặn dò.
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học
-Nhắc nhớ trình bày sách vở sạch đẹp.
- 2 HS viết bảng lớp , lớp viết bảng con : quét,luôn,bận rộn
- Nhắc lại tên bài .
-Lớp lắng nghe giáo viên đọc .
-Ba em đọc lại bài ,lớp đọc thầm tìm hiểu bài
- 2 em TL
 - 3 câu, dấu chấm.
- Lớp thực hành viết từ khó vào bảng con .
- Hai em thực hành viết các từ khó trên bảng 
- khỏe , khi , nhanh nhẹn , mới , chơi .
-HS nhìn bảng viết
-Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì .
- Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm .
- Học sinh làm vào vở 
- Một em nêu bài tập 3 sách giáo khoa 
- Học sinh làm vào bảng vở 
- Một em lên bảng làm bài :
TiÕt 3:	To¸n
PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10
I. Mơc tiªu:
- Biết cộng hai số có tổng bằng 10.
 - Biết dựa vào bảng cộng để tìm một số chưa biết trong phép cộng có tổng bằng 10.
- Biết viết 10 thành tổng của hai số trong đó có một số cho trước.
- Biết cộng nhẩm: 10 cộng với số có một chữ số.
- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào 12.
II. §å dïng d¹y häc:	
- Bảng gài 
- que tính .
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 	
Ho¹t ®éng 1:KiĨm tra.(5’)
- Trả và chữa bài kiểm tra
- NX cho đđiểm
Ho¹t ®éng 2:Giới thiệu 6 + 4 = 10 (10’)
- Yêu cầu lấy 6 que tính .
- GV : Gài 6 que tính lên bảng gài .
- Yêu cầu lấy thêm 4 que tính đồng thời gài 4 que tính lên bảng gài và nói : Thêm 4 que tính 
- Yêu cầu gộp và đếm xem có bao nhiêu que tính ? Hãy viết phép tính ?
- Viết phép tính này theo cột dọc ?
- Tại sao em viết như vậy ?
Ho¹t ®éng 3:Luyện tập (20’)
Bài 1 : Yêu cầu đọc đề bài .
Viết lên bảng phép tính 9 + ...= 10 
 9 cộng mấy bằng 10 ?
 Điền số mấy vào chỗ chấm ?
- Yêu cầu lớp đọc phép tính vừa hoàn thành .
- Yêu cầu tự làm bài sau đó gọi 1 em đọc chữa bài .
- Mời em khác nhận xét .
Bài 2 : 
- Yêu cầu nêu đề bài 
- Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở .
- Mời 1 em lên bảng làm bài, NX .
Bài 3 : 
- Yêu cầu đọc đề bài 
- Yêu cầu lớp tính nhẩm và ghi ngay kết quả vào sau dấu = 
Bài 4 : 
- Gv hướng dẫn
Ho¹t ®éng 4:Củng cố - Dặn dò.(2’)
- Gv nhận xét tiết học
- Tuyên dương những em thực hiện tốt.
- 1hs chữa bài
- lấy 6 que tính để trước mặt .
- Lấy thêm 4 que tính 
- Đếm và đọc to kết quả 10 que tính .
- 6 + 4 = 10 
 6
 + 4 
 10
- 6 cộng 4 bằng 10 viết 0 vào cột đơn vị , viết 1 vào cột chục .
-1HS Đọc đề bài 
- 3 em TL
- Làm bài vào vở BT, 3 em lần lượt đọc chữa bài
- 2 em NX
- Một em nêu yêu cầu đề bài 
- Thực hiện vào vở và chữa bài .
- Đọc thầm đề bài .
- HS thi đua tính nhẩm và nêu miệng kết quả.
- Hs thực hiện
 - 3HS nêu miệng
TiÕt 4:	Tù nhiªn x· héi
HỆ CƠ
I. Mơc tiªu:
- ... À DÙNG: 
- Vở bài tập
III. /C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc :
Hoạt động1: KTBC.(5’)
- YC HS cho biÕt Học tập sinh hoạt đúng giờ có lợi gì?
- Nhận xét.
Hoạt động2 : Phân tích truyện: cái bình hoa (10’)
- Gv đọc truyện: Cái bình hoa với kết cục để mở. ‘Ba tháng sau chuyện cái bình hoa’
- Chia nhóm y/c hs các nhóm xây dựng phần kết câu chuyện 
+ Nếu Vô- Va không nhận lỗi thì điều gì sẽ xảy ra?
+ Thử đoán xem Vô- va đã nghĩ và làm gì sau đó?
- Gv đọc đoạn kết câu chuyện
+ Qua câu chuyện em thấy cần làm gì sau khi mắc lỗi?
+ Nhận lỗi và sửa lỗi có tác dụng gì?
- Kết luận: Nhận lỗi và sửa lỗi sẽ mau tiến bộ và được mọi người yêu mến.
Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến, thái độ.(10’)
-Gv qui định cách bày tỏ thái độ 
a) Người nhận lỗi là người dũng cảm
b)Nếu có lỗi chỉ cần chữa lỗi, không cần nhận lỗi
c)Nếu có lỗi chỉ cần nhận lỗi, không cần sửa lỗi
d)Cần nhận lỗi cả khi mọi người không biết mình mắc lỗi
e)Cần xin lỗi khi mắc lỗi với bạn bè và em bé
g)Chỉ cần xin lỗi những người quen biết
- Gv nhận xét, kết luận
Hoạt động 4: Xử lý tình huống(10’)
- Gv cho học sinh quan sát tranh
Tranh 1:Sao bạn rủ tôi đi học lại đi 
Một mình?
Tranh 2:Con đã dọn nhà cho mẹ
Chưa?
- Kết luận.
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.(5’)
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học 
-Giáo dục học sinh ghi nhớ thực theo bài học.
- 1HS trả lời
- HS theo dõi câu chuyện. 
- Các nhóm thảo luận và xây dựng phần kết quả câu chuyện.
- Đại diện nhóm trình bày
- 2 em TL
- Hs bày tỏ thái độ 
- HSQS thảo luận nhóm đôi
-Đại diện nhóm trình bày
TiÕt 2:	To¸n
LUYỆN TẬP
I. Mơc tiªu:
- Biết cộng nhẩm dạng 9 + 1 + 5
- Biết thực hiện phép cộng cĩ nhớ trong phạm vi 100, dạng 26 + 4; 36 + 24 
- Biết giải bài tốn bằng một phép cộng.
- HS làm được các bài tập 1 ( dòng 1) bài 2,3,4
II. §å dïng d¹y häc:
- Bảng phụ .
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 	
Ho¹t ®éng 1: Kiểm tra.(5’)
- Yêu cầu thực hiện 32 + 8 và 41 + 39 nêu cách đặt tính 
Ho¹t ®éng 2:Luyện tập.(20’)
Bài 1: 
- Yêu cầu 1 em đọc đề bài .
- Yêu cầu lớp tự làm bài vào vở 
- Yêu cầu đọc chữa bài .
- Giáo viên nhận xét đánh giá
 Bài 2 : 
- Gọi một em nêu yêu cầu đề bài .
- Yêu cầu nêu cách đặt tính và tính 
-Nhận xét
Bài 3 : 
- Mời một học sinh đọc đề bài .
- Yêu cầu cả lớp làm vào vở .
Bài 4 : 
- Yêu cầu 1 em đọc đề .
Ho¹t ®éng 3: Củng cố - Dặn dò.(5’)
- Nhận xét đánh giá tiết học
-Tuyên dương những em học tốt 
- 2HS thực hiện
- Học sinh khác nhận xét 
- Một em đọc đề bài .
- 2 em
- Hs làm bảng con
- Một em đọc đề bài .
- Cả lớp thực hiện làm vào vở .
- 3 em ch÷a bµi.
- Một em đọc đề 
- Lớp tự làm bài vào vở 
- Một em lên bảng làm 
- Một em khác nhận xét bài bạn 
TiÕt 3:	TẬP VIẾT
CHỮ HOA B
I. Mơc tiªu:
- Viết đúng chữ hoa B ( 1 dịng cỡ vừa, 1 dịng cỡ nhỏ ); chữ và câu ứng dụng: Bạn ( 1 dịng cỡ vừa, 1 dịng cỡ nhỏ ), Bạn bè sum họp ( 3 lần )
-Ý thức rèn tính cẩn thận, giữ gìn vở sạch sẽ.
II. §å dïng d¹y häc:
- Mẫu chữ hoa B đặt trong khung chữ , 
- Cụm từ ứng dụng .
- Vở tập viết
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 	
Ho¹t ®éng 1: Kiểm tra.(5’)
-Gọi 4 HS lên viết vào bảng lớp 
- nhận xét.
Ho¹t ®éng 2: Hướng dẫn viết chữ hoa.(15’)
- Cho HS Quan sát số nét quy trình viết chữ B và trả lời :
- Chữ hoa B cao mấy đơn vị , rộng mấy đơn vị chữ?
- Chữ hoa B gồm mấy nét ? Đó là những nét nào ? 
- Chỉ theo khung hình mẫu và giảng quy trình viết cho học sinh :
- Viết lại qui trình viết lần 2 .
- Yêu cầu viết chữ hoa B vào không trung và sau đó cho các em viết vào bảng con .
Ho¹t ®éng 3:Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng.(15’)
-Yêu cầu một em đọc cụm từ .
- Yêu cầu viết chữ Bạn vào bảng 
- Quan s¸t , nhận xét .
-Theo dõi chỉnh sửa cho học sinh .
- Chấm từ 5 - 7 bài học sinh .
- Nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm. 
 Ho¹t ®éng 4: Củng cố - Dặn dò.(2’)
- Nhắc HS lưu ý cách viết chữ B
- Viết phần luyện thêm ở nhà.
- Nhận xét tiết học.
-HS lên bảng viết.
- Học sinh quan sát .
- Quan sát theo giáo viên hướng dẫn 
 giáo viên 
-Học sinh viết bảng con 
- Lớp theo dõi và cùng thực hiện viết vào không trung sau đó bảng con .
- Đọc to
- Thực hành viết vào bảng .
- Viết vào vở tập viết : 
- Nộp vở từ 5- 7 em để chấm điểm.
TiÕt 4:	ChÝnh t¶
	GỌI BẠN
I. Mơc tiªu:
- Nghe - viết chính xác, trình bày đúng 2 khổ cuối bài thơ Gọi bạn.
- Làm được BT2; BT(3) a / b hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn.
II. §å dïng d¹y häc:
- Giáo viên : -Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 	
Ho¹t ®éng 1:kiểm tra.(5’)
-Nhận xét đánh giá phần kiểm tra bài cũ.
Ho¹t ®éng 2: Hướng dẫn nghe viết . (25’)
- Treo bảng phụ GV đọc đoạn trích
- Bê Vàng đi đâu ? 
- Tại sao Bê Vàng phải đi tìm cỏ ?
- Khi Bê Vàng bị lạc Dê Trắng đã làm gì ? 
- Hướng dẫn cách trình bày.
- Tìm những từ dễ lẫn và khó viết .
- Yêu cầu lớp viết bảng con các từ khó .
- GV đọc bài cho HS viết. 
-Thu vở học sinh chấm điểm và nhận xét.
Ho¹t ®éng 3:Hướng dẫn làm bài tập(7’) 
Bài 2: - Gọi một em nêu yêu cầu .
- Gọi HS lên làm mẫu .
- Yêu cầu lớp nhận xét bài làm của bạn .
Bài 3 : - Yêu cầu nêu cách làm . 
- Yêu cầu lớp thực hiện vào nháp .
- Nhận xét chốt ý đúng .
.
Ho¹t ®éng 4:Củng cố - Dặn dò.(2’)
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học 
-Hai em lên bảng viết các từ : :khỏe,cứu,yên lòng
- Lớp thực hiện viết vào bảng con . 
- 3 em đọc lại. – Hs đọc thầm.
- Nêu các từu khó và thực hành viết bảng con 
 héo , nẻo đường , hoài , lang thang 
-HS viết bài vào vở
-Nhìn bảng để soát và tự sửa lỗi bằng bút chì .
- Nộp bài lên để giáo viên chấm điểm 
- 1 em ®äc
- 1 em lµm mÉu.
- Lµm bµi vµo vë BT
- 1 em
- Lµm vµo nh¸p, nªu bµi lµm.
.
Thứ sáu ngày 10 tháng 09 năm 2010
TiÕt 1:	To¸n
9 CỘNG VỚI MỘT SỐ 9 + 5
I. Mơc tiªu:
 - Biết cách thực hiện hiện phép cộng dạng 9 + 5, lập được bảng 9 cộng với một số.
- Nhận biết trực giác về tính giao hốn của phép cộng.
- Biết giải bài tốn bằng một phép tính cộng.
II. §å dïng d¹y häc:
- Bảng phụ
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 	
Ho¹t ®éng 1:KiĨm tra.(5’)
Ho¹t ®éng 2: GV giới thiệu phép cộng : 9 + 5(7’)
- GV nêu bài toán: Có 9 que tính, thêm 5 que tính. Hỏi có bao nhiêu que tính?
- Yêu cầu HS sử dụng que tính để tìm kết quả.
- GV hỏi: Em làm thế nào ra 14 que tính?
 Ngoài cách sử dụng que tính chúng ta còn cách nào khác không?
- GV cùng HS thực hiện trên bảng gài, que tính.
- Nêu: 9 que tính thêm 1 que tính là 10 que tính bó thành 1 chục. 1 Chục que tính với 4 que tính rời là 14 que tính. Vậy 9 cộng 5 bằng 14.
- GV hướng dẫn HS thực hiện tính viết.
- Gọi 1 HS lên bảng đặt tính và nêu cách đặt tính.
- Yêu cầu HS nhắc lại cách đặt tính.
- Nhận xét, tuyên dương.
Ho¹t ®éng 3: Lập bảng cộng 9 cộng với 1 số (7’)
- Yêu cầu HS sử dụng que tính để tìm kết quả các phép cộng trong phần bài học. 2 HS lên bảng lập công thức cộng với một số.
- Yêu cầu HS đọc thuộc lòng bảng công thức.
- Nhận xét, tuyên dương. 
Ho¹t ®éng 4 : Luyện tập.(18’’)
Bài 1: - Yêu cầu 1 em đọc đề bài .
- Giáo viên nhận xét đánh giá
Bài 2: 
- Gv hướng dẫn
-Nhận xét
Bài 4: 
- Gv hướng dẫn hs tóm tắt bài toán. 
- Gv chấm chữa bài, nhận xét
Ho¹t ®éng 5:Củng cố - Dặn dò.(3’)
- Dặn HS học thuộc bảng công thức 9 cộng với 1 số.
- Chuẩn bị : 29 + 5.
- GV nhận xét tiết học.
- Lªn b¶ng ch÷a bµi tiÕt tr­íc
-Vài em nhắc lại tên bài.
- HS thao tác trên que tính và trả lời có tất cả 14 que tính.
- 2 em TL
- HS thực hiện phép cộng 9 + 5.
- HS tự lập công thức.
- Lần lượt các tổ, các bàn đọc đồng thanh các công thức, cả lớp đồng thanh theo tổ chức của GV.
- HS xung phong đọc thuộc.
- Tính nhẩm.
- HS làm miệng.
- HS làm bảng con
-1 HS đọc đề bài.
- Hs làm vở. 
TiÕt 3:	TËp lµm v¨n
SẮP XẾP CÂU TRONG BÀI LẬP DANH SÁCH HỌC SINH
I. Mơc tiªu:
- Sắp xếp đúng thứ tự các tranh; kể được nối tiếp từng đoạn câu chuyện Gọi bạn ( BT1).
- Xếp đúng thứ tự các câu trong chuyện Kiến và Chim Gáy (BT2) lập được danh sách từ 3 đến 5 HS theo mẫu (BT3) 
II. §å dïng d¹y häc:
- VBT
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 	
Ho¹t ®éng 1:Kiểm tra.(3’)
- Kiểm tra VBT.
- Giới thiệu bài. 
Ho¹t ®éng 2:Hướng dẫn làm bài tập.(30’)
Bài1: (Miệng) Xếp lại thứ tự các tranh và kể nội dung câu chuyện.
- Gọi HS đọc theo yêu cầu.
- Treo 4 tranh.
- Nhận xét 
- Gọi HS nói lại nội dung mỗi bức tranh bằng 1, 2 câu.
- HS kể lại câu chuyện.
- Bạn nào có cách đặt tên khác cho câu chuyện này.
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: 
 - Yêu cầu HS làm bài trang30. Hướng dẫn sửa bài, sắp xếp 4 ý.
- Nhận xét và yêu 
Bµi 3
-GV hướng dẫn HS làm theo mẫu.
-GV nhận xét, sửa bài.
Ho¹t ®éng 3:Củng cố - Dặn dò.(3’0
-Yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung 
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học 
- Một em nhắc lại tên bài 
- 1HS đọc yêu cầu của bài
- HS quan sát.
- HS thảo luận nhãm ®«i về thứ tự các bức tranh. 
- Nªu kÕt qu¶ th¶o luËn.
- 4 em
-1 HS kể.
- Đọc đề bài(1 em).
- Lµm bµi vµo vë BT.
- Lên bảng thực hiện theo yêu cầu 
- Nhận xét thứ tự các câu văn : b - d - a - c .
- Hai em đọc lại các câu văn đã được sắp xếp .
- Đọc yêu cầu đề bài .
- Lớp thực hiện làm vào vở .
TiÕt 4:	SINH HOẠT 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an tuan 1 lop 2(1).doc